KLIMATA PORTĀLS

2008. gada jūlija Latvijas upju režīma apskats

Nokrišņu daudzums upju baseinos Latvijas teritorijā bija: Daugavas baseinā 61%, Aiviekstes 97%, Gaujas 94%, Salacas 77%, Lielupes 51%, Ventas 86% no normas. Lietainākās bija pirmās divas dekādes. Stiprākās lietusgāzes novērotas 5. jūlijā Vidzemes augstienes ziemeļu daļā un 14. jūlijā - Alūksnes, Gulbenes un Talsu rajonos. Trešā dekāde pārsvarā bija sausa un saulaina.

Latvijas upēs jūlijā turpinājās vasaras mazūdens periods ar tam raksturīgajām nelielajām ūdens līmeņu svārstībām. Daugavas ūdenīgums bija 68%, Aiviekstes 74%, Gaujas 69%, Salacas 88%, Lielupes 31%, Ventas 62% no normas.

1.attēls. Vidējie un maksimālie caurplūdumi 2008. gada jūlijā

Augstākie ūdens līmeņi Aiviekstē un Gaujas augštecē novēroti mēneša sākumā, Salacā, Mēmelē un Bārtā pirmās dekādes beigās, Gaujas vidustecē, Ogrē un Lielajā Juglā jūlija otrajā dekādē, savukārt, Gaujas lejtecē, Lielupē un Daugavā – jūlija trešajā dekādē.

Zemākie ūdens līmeņi pārsvarā novēroti jūlija pēdējās dienās, bet Daugavā jūlija pirmās dekādes otrajā pusē. Ūdens līmeņu mēneša svārstību intervāls bija neliels: Salacā 11-36 cm, Gaujā 25-46 cm, Ogrē un Lielajā Juglā, 19-27 cm, Lielupē 14-44 cm, Aiviekstē 25-32 cm, Ventā 31-38 cm un Bārtā 17-21 cm. Straujāko ūdens līmeņu paaugstināšanos intensīvas lietusgāzes izraisīja 14. jūlijā, kad Velēnā nolija 50 mm. Gaujas augštecē un Tirzā līmenis diennakts laikā cēlās par 30-40 cm. Tirzā pie Lejasciema mēneša ūdens līmeņu svārstību intervāls sasniedza 83 cm.

Jūlijā turpinājās ūdensteču aizaugšana. Daugavas un Gaujas gultnēs ūdensaugi gar krastiem novēroti tikai atsevišķās vietās. Citās upēs veģetācija pārsvarā bija attīstījusies pa visu teces šķērsgriezumu.

Daugavā ūdens līmeņu mēneša svārstību intervāls jūlijā bija 16-36 cm. Vidējā pietece Pļaviņu HES bija 226 m³/s maksimālā pietece 247 m³/s novērota 27. jūlijā, minimālā pietece 216 m³/s - 11. un 12. jūlijā.

Zemākā ūdens temperatūra upēs pārsvarā reģistrēta mēneša pirmajās dienās: Vidzemes upēs +16...+17° C, Latgales un Zemgales upēs +18...+19° C, Kurzemes upēs +17...+19° C robežās.

Augstākā ūdens temperatūra upēs novērota laikā no 26. līdz 30. jūlijam, kad ūdens Vidzemes upēs iesila +19...+22° C, Latgales upēs +22...+24°, Zemgales un Kurzemes upēs +22...+25° robežās.

PN HPD

08.08.2008.