KLIMATA PORTĀLS

2006. gada jūlija Latvijas upju režīma apskats

Nokrišņu daudzums Daugavas baseinā Latvijas teritorijā bija 38%, Aiviekstes 21%, Gaujas 16%, Salacas 10%, Lielupes 24%, Ventas 31% no normas.

Daugavas ūdenīgums bija 54%, Aiviekstes 28%, Gaujas 34%, Salacas 49%, Lielupes 25 %, Ventas 34% no normas.

Jūlijā upēs turpinājās vasaras mazūdens periods ar nelielām ūdens līmeņu svārstībām. Lielā daļā upju nebija izteiktas līmeņa maiņas tendences. Ūdens līmeņa svārstību mēneša intervāls daudzviet bija mazāks par 10 cm, bet Gaujas, Daugavas un Lielupes lejtecēs vēja virziena un stipruma maiņu ietekmē 50-70 cm.

Turpinājās arī ūdensteču aizaugšana. Tikai lielāko un straujāko upju - Gaujas un Daugavas gultnes LVĢMA novērojumu staciju tuvumā bija brīvas. Citās upēs gandrīz visur veģetācija bija attīstījusies pie krastiem un daudzviet ūdensaugi izvietojās pa visu teces šķērsgriezumu. Īpaši samazināta ūdens plūsma bija Mūsā pie Bauskas, Lielupē pie Mežotnes, Abavā pie Rendas, kur ūdensaugi mēneša vidū jau aizņēma 9/10 no šķērsprofila.

Daugavā jūlijā ūdens līmenis lēni pazeminājās; maksimālie ūdens līmeņi un caurplūdumi reģistrēti jūlija sākumā, savukārt minimālie – mēneša beigās. Posmā no Piedrujas līdz Jēkabpilij līmenis kopumā nokritās par 76 - 44 cm.

Mēneša vidējā ūdens pietece Pļaviņu HES bija 169 m3/s, maksimālā pietece 257 m3/s novērota 1. jūlijā, minimālā pietece 126 m3/s - 31. jūlijā.

Ūdens temperatūra upēs jūlijā pārsniedza normu. Visaugstākā ūdens temperatūra upēs bija laikā no 9. līdz 13. jūlijam, kad ūdens no rīta bija +22...+26° C robežās, bet pēcpusdienā Ventā un Lielupē iesila līdz +27...+28° C .

Savukārt ūdens visvairāk atdzisa trešās dekādes sākumā. Ūdens temperatūra 21. jūlijā no rīta Daugavā bija +19°...+20°C , Gaujā +15°...+19°C, Lielupē +19°...+22°C un Ventā +21°...+22°C robežās.

PN HPD

16.08.2006.