Vizuālie materiāli
KLIMATA PORTĀLS
IZVĒLNE

Klimatiskais nokrišņu indekss lauksaimniecībai un apdrošināšanai

Nokrišņu daudzums ievērojami ietekmē lauksaimniecību. Standartizētais nokrišņu daudzuma indekss (Standardized precipitation index) (turpmāk – SPI) ir rādītājs, kas raksturo sausuma un mitruma periodus. SPI tiek aprēķināts balstoties uz nokrišņu daudzuma vērtībām un statistiku references periodā.

Plašāka informācija par Standartizētā nokrišņu daudzuma indeksa aprēķinu atrodama Pasaules Meteoroloģijas Organizācijas (WMO) publicētajā rokasgrāmatā.

SPI vērtību skaidrojums

SPI vērtība Skaidrojums
lielāka par 2,0 ekstremāli mitrs
no 1,5 līdz 1,99 ļoti mitrs
no 1,0 līdz 0,49 mēreni mitrs
no -0,99 līdz 0,99 normas robežās
no -1,49 līdz -1,0 mēreni sauss
no -1,99 līdz -1,5 ļoti sauss
mazāka par -2,0 ekstremāli sauss