Vizuālie materiāli
KLIMATA PORTĀLS
IZVĒLNE

Publicēts: 15.12.2022.
Atjaunots: 27.06.2024.

Cēsu novads

Gaisa temperatūra

2023. gadā vidējā gaisa temperatūra Cēsu novadā bija +7 °C , šim gadam esot 0,8 °C siltākam par 1991.–2020. gada normu (+6,2 ºC).

Klimatiskās standarta normas periodā (1991.–2020. gads) Cēsu novadā vissiltākais mēnesis ir jūlijs, tā vidējā gaisa temperatūra ir +17,4 ºC. Savukārt visaukstākais gada mēnesis ar vidējo gaisa temperatūru -4,2 ºC ir februāris.

Cēsu novada pašvaldībā ir 2 meteoroloģisko novērojumu stacijas – “Priekuļi” un “Zosēni”. Visaugstākās reģistrētās gaisa temperatūras šajās stacijās ir +34 °C (stacijā “Priekuļi” 1994. gada 30. jūlijā) un +34.1 °C (stacijā “Zosēni” 2006. gada 9. jūlijā).

Savukārt viszemākās reģistrētās gaisa temperatūras šajās stacijās ir -39 °C (stacijā “Priekuļi” 1978. gada 31. decembrī) un -42.9 °C (stacijā “Zosēni” 1978. gada 31. decembrī).

Līdz ar to ekstremālo gaisa temperatūru amplitūdas ir 73.0 ºC stacijā “Priekuļi” un 77.0 ºC stacijā “Zosēni” .

Nokrišņu daudzums

2023. gadā kopējais nokrišņu daudzums Cēsu novadā bija 863,9 mm, šim gadam esot 11,4% mitrākam par 1991.–2020. gada normu (765,2 mm).

Cēsu novadā gada nokrišņu daudzums klimatiskās standarta normas periodā ir vidēji 765,2 mm. Mēnešu griezumā visvairāk nokrišņu ir jūlijā (86,2 mm), bet vismazāk – aprīlī, kad kopējais nokrišņu daudzums sasniedz vidēji 41,4 mm.

Salīdzinot klimatisko standarta normu (1991.–2020. gads) ar klimatiskās references periodu (1961.–1990. gads), gada vidējā gaisa temperatūra Cēsu novadā paaugstinājusies par 1,2 ºC, bet nokrišņu daudzums palielinājies par 50,2 mm.

Vēja ātrums un virziens

Novērojumu stacija "Priekuļi"

Līdzšinējās normas periodā (1991.–2020. gads) novērojumu stacijā “Priekuļi” vidējais vēja ātrums ir 3,4 m/s. Vējainākie mēneši ir janvāris un decembris, to vidējais vēja ātrums ir 4 m/s un tas galvenokārt pūš no dienvidiem (janvārī un decembrī). Normas periodā mierīgākais vējš ir jūlijā un augustā, to vidējais vēja ātrums ir 2,7 m/s. Novērojumu stacijā “Priekuļi” vidēji 4,2% gada ir bezvējš. Vējainākais gadalaiks ir ziema ar vidējo vēja ātrumu 3,9 m/s.

Vēja virzienu atkārtošanās biežums stacijā "Priekuļi" un ātruma sadalījums katram virzienam kalendārajos gadalaikos

Novērojumu stacija "Zosēni"

Līdzšinējās normas periodā (1991.–2020. gads) novērojumu stacijā “Zosēni” vidējais vēja ātrums ir 2,5 m/s. Vējainākie mēneši ir janvāris un decembris, to vidējais vēja ātrums ir 3,1 m/s un tas galvenokārt pūš no dienvidrietumiem (janvārī un decembrī). Normas periodā mierīgākais vējš ir jūlijā un augustā, to vidējais vēja ātrums ir 1,9 m/s. Novērojumu stacijā “Zosēni” vidēji 9,1% gada ir bezvējš. Vējainākais gadalaiks ir ziema ar vidējo vēja ātrumu 3 m/s.

Vēja virzienu atkārtošanās biežums stacijā "Zosēni" un ātruma sadalījums katram virzienam kalendārajos gadalaikos

Ugunsbīstamība

Ugunsbīstamības indekss (UBI) raksturo meža zemsedzes sausumu un laika apstākļu ietekmi uz potenciālu ugunsgrēku izcelšanās bīstamību. Indeksa aprēķinā būtiskākās komponentes ir gaisa temperatūra, relatīvais gaisa mitrums, vēja ātrums un nokrišņu daudzums.

Izmantota Kanādas mežu ugunsbīstamības novērtēšanas sistēma.

Novērojumu stacija "Priekuļi"

Līdzšinējās normas periodā (1991.–2020. gads) novērojumu stacijā “Priekuļi” vidēji ir 56 dienas gadā ar UBI, kas sasniedz vidējo līmeni vai augstāku. Grafikā attēlotajā novērojumu periodā vismazāk šādu diennakšu bijis 2001., 2010. gadā – 6, bet visvairāk 2002. gadā – 89 dienas.

Novērojumu stacija "Zosēni"

Līdzšinējās normas periodā (1991.–2020. gads) novērojumu stacijā “Zosēni” vidēji ir 53 dienas gadā ar UBI, kas sasniedz vidējo līmeni vai augstāku. Grafikā attēlotajā novērojumu periodā vismazāk šādu diennakšu bijis 2012. gadā – 4, bet visvairāk 2002. gadā – 81 dienas.

Prognozētās klimata pārmaiņas

Novērtēt klimata pārmaiņu ietekmi uz cilvēku un vidi palīdz nākotnes klimata pārmaiņu scenāriji, kas sniedz ieskatu, kā turpmāk var mainīties klimatiskie apstākļi. Pašvaldību apskatos izmantoti Klimata pārmaiņu starpvaldību padomes piektajā novērtējuma ziņojumā izstrādātie siltumnīcefekta gāzu (SEG) emisijas scenāriji RCP 4.5 un RCP 8.5. Scenārijs RCP 4.5 ir SEG emisiju stabilizācijas scenārijs un raksturo vidējas klimata pārmaiņas, savukārt RCP 8.5 scenārijs ir augstu SEG emisiju scenārijs, kas raksturo nozīmīgas klimata pārmaiņas. Detalizētāks klimata pārmaiņu scenāriju apraksts ir pieejams LVĢMC ziņojumā "Klimata pārmaiņu scenāriji Latvijai".

Nākotnes prognozes liecina, ka gada vidējā gaisa temperatūra Cēsu novadā turpinās paaugstināties. Gadsimta beigās (2071.–2100. gads), atbilstoši vidēju klimata pārmaiņu scenārijam, gada vidējā gaisa temperatūra sasniegs +8,5 ºC, tas ir, būs par 2,3 ºC augstāka nekā 1991.–2020. gadu periodā. Savukārt nozīmīgu klimata pārmaiņu scenārija gadījumā gada vidējā gaisa temperatūra sasniegs +10,5 ºC, tas ir, būs par 4,3 ºC augstāka nekā mūsdienās.

Būtiski saruks sala dienu skaits – no vidēji 140 sala dienām 1991.–2020. gadu periodā līdz 100 dienām pie vidējām klimata pārmaiņām un līdz vidēji 70 dienām pie nozīmīgām klimata pārmaiņām 2071.–2100. gadu periodā.

Vasaras dienu skaits pieaugs – no vidēji 24 vasaras dienām 1991.–2020. gadu periodā līdz 48 dienām pie vidējām klimata pārmaiņām un līdz vidēji 69 dienām pie nozīmīgām klimata pārmaiņām 2071.–2100. gadu periodā.

Mūsdienās Cēsu novadā tropiskās naktis ir bijušas vien atsevišķos gados, vidēji esot mazāk nekā vienai tropiskajai naktij gadā. Pie vidējām klimata pārmaiņām gadsimta beigās prognozētas 3, savukārt pie nozīmīgām klimata pārmaiņām – vidēji 11 tropiskās naktis gadā.

Veģetācijas perioda ilgums no 189 dienām mūsdienās pieaugs līdz 214 vai 233 dienām gadsimta beigās, attiecīgi vidēju vai nozīmīgu klimata pārmaiņu gadījumā.

Cēsu novadā karstuma viļņu ilgums pēdējo 30 gadu laikā ir pieaudzis, savukārt aukstuma viļņu – sarucis. Prognozes līdz 21. gadsimta beigām liecina, ka abiem klimatiskajiem indeksiem tendences nemainīsies.

Tiek prognozēts, ka gada nokrišņu summa paaugstināsies, gadsimta beigās sasniedzot 841,7 mm (pieaugums par 76,5 mm) vai pat 863,4 mm (pieaugums par 98,2 mm), attiecīgi vidēju vai nozīmīgu klimata pārmaiņu gadījumā.

Tāpat pieaugs dienu skaits ar stipriem un ļoti stipriem nokrišņiem.

Ja vidējais sniega segas biezums klimatiskās normas periodā (1991.–2020.) ir 6,4 cm, tad līdz gadsimta beigām tas saruks līdz 3,2 cm vidēju klimata pārmaiņu gadījumā vai 1,7 cm nozīmīgu klimata pārmaiņu gadījumā.

Skaidrojumi

Sala dienas – diennaktis, kuru minimālā gaisa temperatūra ir zem 0 ºC.

Vasaras dienas – diennaktis, kuru maksimālā gaisa temperatūra pārsniedz +25 ºC.

Tropiskās naktis – diennaktis, kuru minimālā gaisa temperatūra pārsniedz +20 ºC.

Veģetācijas perioda ilgums – dienu skaits gadā starp periodiem, kad pirmo un pēdējo reizi novērota diennakts vidējā gaisa temperatūra virs +5 °C vismaz sešas dienas pēc kārtas.

Karstuma viļņu ilgums – dienu skaits gadā, kad vismaz sešas dienas pēc kārtas diennakts maksimālā gaisa temperatūra ir virs references perioda (1961.–1990. gads) 90. procentiles.

Aukstuma viļņu ilgums – dienu skaits gadā, kad vismaz sešas dienas pēc kārtas diennakts minimālā gaisa temperatūra ir zem references perioda (1961.–1990. gads) 10. procentiles.

Dienas ar stipriem nokrišņiem – dienu skaits gadā, kad diennakts nokrišņu daudzums ir virs 10 mm.

Dienas ar ļoti stipriem nokrišņiem – dienu skaits gadā, kad diennakts nokrišņu daudzums ir virs 20 mm.


Lejupielādēt grafiku datus