KLIMATA PORTĀLS

2013. gada novembra Latvijas upju režīma apskats

Nokrišņu daudzums Daugavas baseinā Latvijas teritorijā bija 128%, Aiviekstes 130%, Gaujas 108%, Salacas 101%, Lielupes 105%, Ventas 74% no normas. Lietainākā bija novembra pirmā dekāde, visvairāk (80-84 mm) nolija Pļaviņās, Siguldā un Alūksnē. Savukārt mazākais nokrišņu daudzums (43-50 mm) reģistrēts Dobelē un Kalnciemā.

  1. attēls. Abava pie Rendas 2013. gada 5. novembrī (foto I.Rudlapa)

Daugavas ūdenīgums bija 71%, Aiviekstes 36%, Gaujas 66%, Salacas 59%, Lielupes 78%, Ventas 72% no normas. Vidējā ūdens pietece Pļaviņu HES bija 359 m³/s, minimālā pietece 183 m³/s novērota 3. novembrī, maksimālā pietece 519 m³/s - 30. novembrī.

Zemākie ūdens līmeņi un mazākie ūdens caurplūdumi lielākajā daļā Latvijas upju novēroti laikā no 1. līdz 3. novembrim. Mēneša pirmajās dienās upēs sākās ūdens līmeņu paaugstināšanās, augstākie ūdens līmeņi mazākajās upēs tika sasniegti novembra pirmās dekādes beigās vai otrās dekādes sākumā. Vietām, piemēram, Gaujas un Lielupes augštecēs, Salacas lejtecē, Mūsā un Bārtā novembra augstākie ūdens līmeņi un lielākie caurplūdumi novēroti periodā no 17. līdz 21. novembrim, savukārt Daugavā, Gaujas un Lielupes lejtecēs, Salacas augštecē – pašās pēdējās novembra dienās. Daugavā pie Jēkabpils novembra vidējais ūdens līmenis šogad bija par 1,3 m zemāks nekā 2012. gada novembrī un 21 cm zemāks par ilggadīgi vidējo novembra līmeni.

Ūdens līmeņu mēneša svārstību intervāls Daugavā sasniedza 0,9-2,2 m. Citās upēs zemākie un augstākie ūdens līmeņi novembrī atšķīrās mazāk: Lielajā Juglā ap 1,0 m, Gaujā 0,3-1,0 m, Lielupē 0,4-0,9 m, Aiviekstē 0,5-0,6 m, Bārtā ap 0,8 m.

Ūdens temperatūra novembrī bija augstāka par normu. Augstākā ūdens temperatūra +8...+9°C robežās novērota periodā no 1. līdz 4. novembrim, bet mēneša zemākā ūdens temperatūra +1...+4°C robežās novembra beigās.