KLIMATA PORTĀLS

2014. gada jūnija Latvijas upju režīma apskats

Nokrišņu daudzums Daugavas baseinā Latvijas teritorijā bija 140%, Aiviekstes 161%, Gaujas 159%, Salacas 111%, Lielupes 117%, Ventas 155% no normas. Jūnijā visvairāk (138-160 mm) nolija Alūksnē, Zosēnos un Lielpečos, vismazāk Rucavā un Ventspilī, tikai 54-62 mm.

Daugavas ūdenīgums bija 61%, Aiviekstes 66%, Gaujas 72%, Lielupes 60%, Ventas 62% no normas (1. attēls). Vidējā ūdens pietece Pļaviņu HES jūnijā bija 287 m³/s, maksimālā pietece 335 m³/s novērota 11. jūnijā, minimālā pietece 250 m³/s - 24. jūnijā.

Kopumā Latvijas upju noteces svārstības jūnijā bija nelielas. Pirmajā dekādē nolija vismazāk nokrišņu, līdz ar to mēneša sākumā upju notece samazinājās. Savukārt jūnija otrajā pusē notece lielākajā daļā upju palielinājās, jo spēcīgākās lietusgāzes novērotas otrajā un trešajā dekādē.

Augstākie ūdens līmeņi un lielākie ūdens caurplūdumi Daugavā, Rēzeknē, Dubnā, Lielupes augštecē, Mūsā un Ventā pie Vārdavas ietekas novēroti jūnija pirmajā pusē periodā no 1. līdz 11. jūnijam. Tomēr vairumā Latvijas upju noteces maksimums sasniegts trešajā dekādē, no 22. līdz 30. jūnijam. Jūras ietekmētajās upju lejtecēs augstākie ūdens līmeņi novēroti 17. jūnijā (2. attēls). Zemākās palienes Aiviekstes augštecē bija applūdušas periodā no 28. līdz 30. jūnijam, Aiviekstes lejtecē no 23. līdz 30. jūnijam.

Zemākie ūdens līmeņi un mazākie ūdens caurplūdumi vairumā upju reģistrēti mēneša pirmajā pusē periodā no 1. līdz 12. jūnijam, dažviet, kā piemēram Salacā, Aiviekstes augštecē 17.-21. jūnijā, savukārt Daugavā – trešajā dekādē no 25. līdz 30. jūnijam

Mēneša kopējais ūdens līmeņu svārstību intervāls Daugavā un Aiviekstē sasniedza 0.3-0.7 m, Gaujā un Ventā 0.4-0.6 m, Lielupē 0.3-0.6 m.

Zemākā mēneša ūdens temperatūra tikai vietām, piemēram Salacas, Ventas un Bārtas lejtecēs un Abavā novērota 1. jūnijā, citviet galvenokārt periodā no 18. līdz 25. jūnijam. Vidzemes upēs tā bija +9...+14ºC, Latgales upēs +14...+16ºC, Zemgales upēs +13…+16ºC, Kurzemes upēs +13…+15ºC robežās.

Visvairāk ūdens bija iesilis jūnija pirmajā dekādē Latgales un Vidzemes upēs periodā no 6. līdz 8. jūnijam, Zemgales un Kurzemes upēs pārsvarā no 10. līdz 11. jūnijam, kad ūdens temperatūra sasniedza Vidzemes un Kurzemes upēs +17...+22ºC, Latgales upēs +19...+23ºC, Zemgales upēs +17...+23ºC. Mēneša vidējā ūdens temperatūra Daugavā bija ap normu, Lielupē 0.5 grādus, Gaujā un Ventā 1 grādu, Salacas lejtecē 2 grādus zem normas.

Jūnijā turpinājās veģetācijas attīstība upju gultnēs. Ūdensaugi lielākajās upēs vietām auga tikai gar krastiem, bet mazāko upju lēnākajos posmos pa visu teces šķērsgriezumu (3.attēls).

  1. attēls. Ūdensaugi Gaujas augštecē pie Lodesmuižas 2014. gada 6. jūnijā (Foto L. Klints)