KLIMATA PORTĀLS

2010. gada aprīļa Latvijas upju režīma apskats

Nokrišņu daudzums aprīlī Daugavas baseinā Latvijas teritorijā bija 86%, Aiviekstes 78%, Gaujas 99%, Salacas 109%, Lielupes 105%, Ventas 75% no normas.

Daugavas ūdenīgums bija 162%, Aiviekstes 156%, Gaujas 176%, Lielupes 114%, Ventas 70% no normas.

1.attēls. Vidējie un maksimālie caurplūdumi 2010. gada aprīlī

Aprīlī upēs turpinājās pavasara palu periods. Kurzemes un Zemgales upēs palu maksimums pārsvarā tika novērots martā, bet aprīlī bija vērojama pavasara palu krišanās fāze. Irbē, Misā, Daugavā no augšteces līdz Jēkabpilij, Pededzē, Aiviekstes augštecē, Gaujas vidustecē un lejtecē, Salacas augštecē, Amatā, Ogrē, Lielajā Juglā aprīļa sākumā ūdens līmeņi paaugstinājās un palu maksimālie ūdens līmeņi un caurplūdumu tika sasniegti aprīļa pirmajā dekādē. Turpmāk līdz mēneša beigām līmeņi pakāpeniski pazeminājās.

Aprīļa augstākie ūdens līmeņi un lielākie ūdens caurplūdumi Kurzemes un Zemgales upēs, kā arī mazajās Latgales un Vidzemes upēs pārsvarā novēroti mēneša pirmajās dienās, bet Daugavā, Gaujā un Aiviekstē periodā no 7. līdz 11. aprīlim. Savukārt zemākie līmeņi un mazākie ūdens caurplūdumi vairumā upju reģistrēti mēneša beigās. Situācija atšķīrās Salacas augštecē, kur mēneša minimums novērots 1. aprīlī.

Plašākā palieņu applūšana aprīļa pirmajā pusē palu periodā šogad novērota Daugavā posmā no Daugavpils līdz Līvāniem, Aiviekstē, Gaujā pie Valmieras un Carnikavas un Misā. Daugavā no Krāslavas līdz Jēkabpilij tādā augstumā līmeņi atkārtojas vidēji vienu reizi 5-7 gados (varbūtība 15-19%), Aiviekstē pie Lubānas – vienu reizi 17 gados (varbūtība 6%), Gaujā pie Valmieras – vienu reizi 20 gados (varbūtība 5%), Misā pie Lielveisiem – reizi 33 gados (varbūtība 3%).

Mēneša ūdens līmeņu svārstību intervāls Ventā saniedza 2,6-2,7 m, Lielupē 0,7-3,8 m, Gaujā 2,0-4,1 m, Daugavā 2,2-5,6 m, Aiviekstē 1,2 m, Lielajā Juglā 4,4 m, Pededzē 3,6 m.

2.attēls. Diennakts maksimālie ūdens līmeņi 2010. gada aprīlī

Vidējā ūdens pietece Pļaviņu HES aprīlī bija 3200 m³/s, maksimālā pietece 4380 m³/s novērota 10. aprīlī, minimālā pietece 1590 m³/s - 30. aprīlī.

Aprīļa sākumā lielākā daļa Latvijas upju jau bija brīvas no ledus. Daugavā, Aiviekstē un Ogrē mēneša pirmajās dienās vēl turpinājās reta ledus iešana.

Aprīlī ūdens pakāpeniski kļuva siltāks. Aprīļa sākumā Latgales un Vidzemes upēs ūdens temperatūra bija +0,5...+2º C, Zemgales upēs +4...+5º C, Kurzemes upēs +4...+6ºC. Augstākā ūdens temperatūra novērota mēneša beigās: Vidzemes un Latgales upēs +6...+10º C, Zemgales un Kurzemes upēs +10...+11º C

12.05.2010.