KLIMATA PORTĀLS

2008. gada oktobra Latvijas upju režīma apskats

Nokrišņu daudzums upju baseinos Latvijas teritorijā bija: Daugavas baseinā 158%, Aiviekstes 171%, Gaujas 161%, Salacas 153%, Lielupes 153%, Ventas 144% no normas. Stipras lietusgāzes Latvijā novērotas 2.un 17. oktobrī, kā arī mēneša beigās, sākot ar 27.oktobri. Lielākais nokrišņu daudzums reģistrēts Kurzemes dienvidrietumu daļā 143-199 mm, turpretī Latgalē un Zemgalē mēneša nokrišņu summa sasniedza tikai 40-90 mm.

Daugavas ūdenīgums oktobrī bija 73%, Aiviekstes 75%, Gaujas 86%, Salacas 97%, Lielupes 30%, Ventas 56% no normas.

  1. attēls. Vidējie un maksimālie caurplūdumi 2008. gada oktobrī

Lietus uzplūdieni Latvijas rietumu daļas upēs novēroti oktobra sākumā, kā arī otrās un trešās dekādes beigās, turpretī austrumu un centrālās daļas upēs mēneša pirmajā pusē ūdens līmeņi tikai nedaudz svārstījās. Zemākie ūdens līmeņi un mazākie ūdens caurplūdumi pārsvarā novēroti oktobra sākumā, turpretī augstākie ūdens līmeņi un lielākie ūdens caurplūdumi - mēneša beigās. Vairākās Kurzemes upēs, kā piemēram Durbē, Rīvā, Užavā, Irbē oktobra beigās tika novēroti šī gada augstākie ūdens līmeņi.

Ūdens līmeņu mēneša svārstību intervāls bija lielāks kā iepriekšējā mēnesī: Bārtā tas sasniedza 2,6-3,0 m, Ventā 1,5-2,0 m Aiviekstē 1,2-1,8 m, Gaujā 0,8-1,4 m, Salacā 0,8-1,2 m un Lielupē 0,2-1,1 m.

Daugavā atšķirībā no citām upēm otrajā un trešajā dekādē turpinājās pakāpeniska ūdens līmeņu paaugstināšanās ar ļoti īsu un nelielu līmeņu pazemināšanos otrās dekādes otrajā pusē. Zemākie ūdens līmeņi un caurplūdumi tika novēroti laikā no 2. līdz 6. oktobrim, savukārt. mēneša maksimumi - no 26. līdz 31. oktobrim. Ūdens līmeņu mēneša svārstību intervāls sasniedza 0,6-1,3 m. Vidējā pietece Pļaviņu HES oktobrī bija 350 m³/s, minimālā pietece 237 m³/s novērota 7. oktobrī, maksimālā pietece 523 m³/s - 31. oktobrī.

Mēneša augstākā ūdens temperatūra pārsvarā novērota laikā no 1. līdz 5. oktobrim. Vidzemes upēs tā sasniedza +9...+10° C, Latgales upēs +10...+11° C, Zemgales upēs +10...+13°C un Kurzemes upēs +10...+13° C.

Savukārt viszemāk ūdens temperatūra noslīdēja periodā no 25. līdz 31. oktobrim: Vidzemes un Zemgales upēs +6...+8° C, Latgales upēs +6...+7° C un Kurzemes upēs +7...+8° C robežās.

PN HPD

11.11.2008.