KLIMATA PORTĀLS

2021. gada oktobra Latvijas upju režīma apskats

Oktobra vidējā gaisa temperatūra Latvijā bija +8,1 °C, kas ir 1,3 °C zem mēneša normas. Kopējais nokrišņu daudzums Latvijā oktobrī bija 57,1 mm, kas ir 24% zem mēneša normas (74,8 mm). Visvairāk nokrišņu (105,4 mm) bija Rucavā, bet vismazāk Daugavpilī – 20,0 mm.

Arī oktobrī nokrišņu daudzums visos Latvijas upju baseinos bija mazāks nekā ilggadēji vidējās mēneša vērtības. Kopumā nokrišņu daudzums oktobrī Daugavas baseinā Latvijas teritorijā bija 71%, Aiviekstes baseinā 68%, Gaujas baseinā 80%, Salacas baseinā 70%, Ventas baseinā 89% un Lielupes baseinā 55% no normas. Vairāk nokrišņu bija Bārtas baseinā, kur mēneša nokrišņu summa bija 116% no normas.

Oktobrī Latvijas upju notece joprojām bija mazāka par ilggadēji vidēji novērotajām vērtībām. Gaujas, Ventas un Lielupes baseina upēs ūdenīgums bija 54-59%, Daugavas baseinā 46%, Salacas baseinā 41%, bet Aiviekstes baseinā 38% no ilggadēji vidējām noteces vērtībām.

Vidējā ūdens pietece Pļaviņu HES oktobrī bija 198 m3/s, maksimālā pietece 229 m3/s novērota 3. oktobrī, bet minimālā pietece 174 m3/s novērota 14. oktobrī.

Oktobra sākumā lielākajā daļā Latvijas upju ūdens līmeņa gaita bija bez izteiktiem maksimumiem un svārstību amplitūda nebija liela. Oktobra otrajā un trešajā dekādē vairākās upēs ūdens līmenis ievērojami paaugstinājās nokrišņu ietekmē. Oktobra trešās dekādes sākumā stipru vēju ietekmē ūdens līmenis paaugstinājās Baltijas jūrā un Rīgas līcī ietekošo upju lejteces posmos.

Daugavas baseina upēs ūdens līmeņa svārstības oktobrī bija nelielas. Daugavā no Piedrujas līdz Jēkabpilij ūdens līmeņa svārstības oktobrī bija 0,21...0,45 m intervālā. Daugavas lejtecē vēja ietekmē ūdens līmeņa svārstības bija lielākas. Daugavā pie Andrejostas un Ķīšezerā ūdens līmenis svārstījies 1,27...1,35 m robežās. Daugavas baseina upēs Latgalē ūdens līmeņa svārstības oktobrī bijušas 0,15...0,60 m robežās. Vairākās Daugavas baseina upēs nokrišņu ietekmē ūdens līmeņa svārstības bija lielākas. Mazajā Juglā, Ogrē un Lielajā Juglā ūdens līmenis svārstījās 0,61...1,29 m robežās.

Daugava pie Zeļķiem 19.10.2021.

Zilupē ūdens līmeņa svārstību amplitūda oktobrī bija tikai 0,08 m.

Salacā un tās baseina upēs ūdens līmeņa svārstību amplitūda oktobrī bija maza, tikai 0,15...0,33 m robežās, bet Rūjā pie Vilnīšiem tā bija 0,50 m robežās.

Rūja pie Vilnīšiem 28.10.2021.

Gaujas baseina upēs ūdens līmeņa svārstības oktobrī vairumā upju nav bijušas lielas. Gaujā no Valmieras līdz Siguldai ūdens līmeņa svārstību intervāls bija robežās no 0,26...0,59 m, lielākas Gaujas lejteces posmā pie Carnikavas, kur ūdens līmenis svārstījies par 1,21 m.

Gauja pie Carnikavas 28.10.2021.

Gaujas baseina upēs ūdens līmeņa svārstības oktobrī bijušas ar dažādu intensitāti. Lielākajā daļā Gaujas baseina upju ūdens līmenis svārstījies 0,04...0,23 m robežās. Amatā, Tirzā un vēl dažos Gaujas baseina upju posmos ūdens līmenis paaugstinājās 0,41...0,61 m robežās.

Lielupe pie Staļģenes 28.10.2021.

Oktobrī Lielupē ūdens līmenis svārstījās 0,68...1,11 m robežās, lielāka svārstību amplitūda bija upes posmā Jelgava-Sloka. Citās Zemgales upēs ūdens līmeņa svārstības lielākoties novērotas 0,14...0,65 m amplitūdā. Atsevišķos Bērzes,Iecavas un Misas posmos ūdens līmeņa svārstības bijušas pat 1,07...1,38 m robežās.

Venta pie Kuldīgas 25.10.2021.

Ventā un tās baseina upēs ūdens līmeņa svārstību intervāls oktobrī bija 0,84...1,22 m robežās. Ventas baseina upēs ūdens līmeņa svārstību intervāls bijis lielāks.

Vairākās Kurzemes upēs ūdens līmeņa svārstības oktobrī bija 0,49...0,77 m. Lielāka ūdens līmeņa svārstību ampilitūda novērota Užavā pie Tērandes, Irbē pie Vičakiem, Durbē un Bārtas augštecē 0,97...1,24 m, bet Bārtā pie Dūkupjiem ūdens līmenis svārstījies pat 1,77 m robežās.

Užava pie Tērandes 04.10. un 28.10.2021.

Mēneša sākumā ūdens temperatūra Latvijas upēs bija 8-12°C, bet oktobra pēdējās dienās ūdens temperatūra Latvijas upēs bija zem 10°C.

Svēte pie Ūziņiem 19.10.2021.

Oktobrī vairākos upju posmos ūdensaugi jau nogūla, bet vietām joprojām saglabājās gar upju krastiem vai visā upes šķērsgriezumā.