KLIMATA PORTĀLS

2010. gada novembra Latvijas upju režīma apskats

Nokrišņu daudzums Daugavas baseinā Latvijas teritorijā bija 178%, Aiviekstes 173%, Gaujas 197%, Salacas 135%, Lielupes 163%, Ventas 135% no normas. Novembrī visvairāk lija Vidzemes augstienē (Siguldā 120 mm, Zosēnos 117 mm), 103-104 mm nolija Pļaviņās un Rūjienā. Savukārt mazākais nokrišņu daudzums (67-71 mm) reģistrēts Mežotnē un Daugavpilī.

Daugavas ūdenīgums bija 130%, Aiviekstes 210%, Gaujas 280%, Lielupes 190%, Ventas 220%, Salacas 210% no normas.

1.attēls. Vidējie un maksimālie caurplūdumi 2010. gada novembrī

Novembra sākumā upju notece samazinājās, vai nedaudz svārstījās. Pirmās dekādes beigās upēs sākās lietus uzplūdiens, kas īpaši izteikts bija Kurzemes un Vidzemes upēs. Latgales un Zemgales upēs līmeņu celšanās bija lēnāka, Daugavā tā turpinājās līdz pat mēneša pēdējām dienām.

Ūdens līmeņu mēneša svārstību intervāls Ventā sasniedza 2,4-3,3 m, Bārtā 2,5-3,2 m, Lielajā Juglā 2,6 m, Aiviekstē 1,3-1,8 m, Daugavā 0,9-1,8 m, Gaujā 0,9-1,6 m, Lielupē 0,8-1,4 m.

Augstākie ūdens līmeņi un lielākie ūdens caurplūdumi vairumā Latvijas upju novēroti laikā no 14. līdz 20. novembrim, bet Salacā, Aiviekstē un Daugavā - no 25. līdz 30. novembrim. Novembrī applūdušas bija Aiviekstes, Svētes, Lielās Juglas palienes.

2.attēls. Ūdens līmeņu svārstības 2010. gada novembrī

Zemākie ūdens līmeņi un mazākie caurplūdumi pārsvarā novēroti pirmās dekādes beigās no 8. līdz 10. novembrim, Daugavā posmā no Piedrujas līdz Jēkabpilij - 1. novembrī, bet Lielajā Juglā, Amatā, Bārtā – mēneša beigās.

Vidējā ūdens pietece Pļaviņu HES bija 701 m3/s, minimālā pietece 425 m3/s novērota 1. novembrī, maksimālā pietece 982 m3/s - 27. novembrī.

Novembra pirmajās divās dekādēs ūdens temperatūra upēs svārstījās tikai 1-2 grādu intervālā un stabili turējās virs normas. Augstākās ūdens temperatūras vērtības +6...+7°C robežās Kurzemes upēs un dažviet Vidzemē tika novērotas 4. novembrī, savukārt Aiviekstē, Tirzā, Gaujas augštecē 16. novembrī, bet Daugavā un Zemgales upēs - periodā no 20. līdz 22. novembrim.

Trešās dekādes otrajā pusē, gaisa temperatūrai pazeminoties zem nulles, ūdens ātri atdzisa un laikā no 28. līdz 30. novembrim arī ūdens temperatūra pazeminājās līdz 0°C. Mēneša pēdējās dienās upēs parādījās sākotnējās ledus formas: piesalas un vižņi. Lēnākajos Lielupes posmos un Pļaviņu ūdenskrātuvē 29.-30. novembrī izveidojās nepilna ledstāve.

PN HMPD

9.12.2010.