KLIMATA PORTĀLS

2006. gada novembra Latvijas upju režīma apskats

Nokrišņu daudzums Daugavas baseinā Latvijas teritorijā bija 118%, Aiviekstes 118%, Gaujas 100%, Salacas 107%, Lielupes 142%, Ventas 110% no normas.

Daugavas ūdenīgums bija 181%, Aiviekstes 65%, Gaujas 69%, Salacas 80%, Lielupes 77 %, Ventas 97% no normas.

Jau trešo mēnesi pēc kārtas tikai Daugavas notece pārsniedza mēneša normu. Daugavā, Aiviekstes, Gaujas, Lielupes augštecēs mazākā notece un zemākie ūdens līmeņi reģistrēti pašā mēneša sākumā. Vidzemes upēs un Ventā pie Vārdavas līmeņu pazemināšanās vēl turpinājās līdz 6.-8. novembrim, arī lielo upju grīvu posmos līmeņi viszemāk nokritās pirmajā dekādē. Bārtā atšķirībā no citām upēm minimālais līmenis un caurplūdums novērotstrešās dekādes pirmajā pusē.

Maksimālie caurplūdumi un augstākie ūdens līmeņi mazajās Vidzemes upēs tika novēroti pirmās dekādes beigās, Zemgales un Kurzemes upēs pārsvarā laikā no 12. līdz 15. novembrim, Daugavā no 15. līdz 17. novembrim, bet Gaujas vidustecē un lejtecē kā arī Aiviekstes lejtecē novembra trešās dekādes otrajā pusē.

Izteiktākie lietus uzplūdi bija Daugavā, Ventā, Bārtā un Lielajā Juglā, kur ūdens līmenis cēlās par 0,8 līdz 1,8 m. Vidzemes un Zemgales upēs ūdens līmeņa pieaugums bija mazāks: 0,4-1,0m.

Mēneša vidējā ūdens pietece Pļaviņu HES bija 858 m3/s, minimālā pietece 570 m3/stika novērota 1. novembrī, savukārt maksimālā pietece 1121 m3/s - 17. novembrī.

Kopumā novembrī ūdens temperatūra upēs bija augstāka kā parasti. Vissiltākais ūdens bija mēneša sākumā, kad ūdens rīta stundās bija +5...+9° C robežās.

Neliels sala periods iestājās novembra pirmajā dekādē. Diennakts vidējā gaisa temperatūra bija negatīva tikai laikā no 3. līdz 6. novembrim un 11. novembrī. Vidzemes, Latgales un Zemgales upēs ūdens strauji atdzisa līdz 0ºC un šajās upēs īslaicīgi parādījās pirmatnējās ledus formas: piesalas un vižņi. Daugavas un Kurzemes upju ūdens siltumsaturs bija salīdzinoši lielāks, ūdens temperatūra Daugavā pazeminājās līdz +1,0...+1,5ºC, Kurzemes upēs līdz +2...+3ºC. Kurzemes upēs un Daugavā ledus veidošanās nesākās, nelielas piesalas dažas dienas bija vērojamas vienīgi Pļaviņu ūdenskrātuvē.

Novembra otrajā un trešajā dekādē ūdens atkal pakāpeniski iesila un mēneša beigās ūdens temperatūra Vidzemes un Latgales upēs no rīta bija +4°...+6°C, Zemgales upēs +6°...+7°C un Kurzemes upēs +4°...+7°C robežās.

PN HPD

18.12.2006