KLIMATA PORTĀLS

2012. gada septembra Latvijas upju režīma apskats

Nokrišņu daudzums Daugavas baseinā Latvijas teritorijā bija 80%, Aiviekstes 107%, Gaujas 74%, Salacas 62%, Lielupes 62%, Ventas 87% no normas. Septembrī lielākais nokrišņu daudzums reģistrēts Alūksnē un Liepājā: attiecīgi 99 un 103 mm. Turpretī vismazāk (31-39 mm) nolija Bauskā un Dobelē.

Daugavas ūdenīgums bija 73%, Aiviekstes 43%, Gaujas 70%, Lielupes 50%, Ventas 55%, no normas. Vidējā ūdens pietece Pļaviņu HES bija 236 m3/s, maksimālā pietece 277 m3/s novērota 1. septembrī, minimālā pietece 208 m3/s - 24. septembrī.

1.attēls. Vidējie un maksimālie caurplūdumi 2012. gada septembrī

Septembrī Latvijas upēs pārsvarā bija vērojamas nelielas, vasaras mazūdens periodam raksturīgas ūdens līmeņu svārstības. Augstākie ūdens līmeņi un caurplūdumi Daugavā, Dubnā, Gaujas un Lielupes augštecēs, Mēmelē, Mūsā, Svētē un Ventā novēroti septembra pirmajā, pārējās upēs pārsvarā trešajā dekādē. Savukārt mēneša noteces minimums Vidzemes un Kurzemes upēs pārsvarā reģistrēts septembra pirmajā dekādē, bet Latgales un Zemgales upēs - trešajā dekādē

Ūdens līmeņu mēneša svārstību intervāls pārsvarā bija neliels: Daugavā, Aiviekstē, Ogrē, Gaujā, Salacā, Bārtā 0,1-0,4 m; Ventā 0,3-0,5 m; Lielupē un Lielajā Juglā 0,5-0,9 m. Arī Daugavas un Gaujas grīvu posmos ūdens līmeņu svārstību intervāls sasniedza 0,9 m.

  1. attēls. Ūdens līmeņu svārstības 2012. gada septembrī

Augstākā ūdens temperatūra novērota periodā no 1. līdz 5. septembrim, Vidzemes upēs +14...+18° C, Latgales upēs +16...+18° C, Zemgales un Kurzemes upēs +15...+18° C robežās. Turpmākajā mēneša gaitā ūdens pakāpeniski atdzisa, sasniedzot zemākās vērtības laikā no 24. līdz 30. septembrim: Vidzemes upēs +9...+11° C, Latgales upēs +11...+13° C Zemgales upēs +11...+13° C, un Kurzemes upēs +10...+12° C robežās.