KLIMATA PORTĀLS

2017. gada oktobra Latvijas upju režīma apskats

Oktobra sākumā virs Latvijas bija plaša nokrišņu zona, tādēļ no 3. oktobra Latvijā katru dienu novērojumu stacijās fiksēti nokrišņi. Pirmajā oktobra dekādē visvairāk nokrišņu bija Kurzemes novērojumu stacijās no 81,5-111,8 mm. Visvairāk nokrišņu oktobrī bija Rucavā 215,3 mm, bet vismazāk Sīļos 79,5 mm.

Kopumā nokrišņu daudzums oktobrī Daugavas baseinā Latvijas teritorijā bija 137%, Aiviekstes baseinā 143%, Gaujas baseinā 141%, Lielupes baseinā 130% un Ventas baseinā 151% virs normas (1. attēls).

  1. attēls. Nokrišņu daudzums Latvijas upju baseinos 2017. gada oktobrī

Oktobrī Daugavas ūdenīgums bija 173%, Aiviekstes 393%, Gaujas 261%, Lielupes 338% un Ventas 273% virs normas (2. attēls). Vidējā ūdens pietece Pļaviņu HES oktobrī bija 847 m3/s, maksimālā pietece 1037 m3/s novērota 18. oktobrī un minimālā pietece 657 m3/s 5. oktobrī.

  1. attēls. Vidējie un maksimālie ūdens caurplūdumi 2017. gada oktobrī

Nokrišņu ietekmē oktobra sākumā Latvijas upēs strauji paaugstinājās ūdens līmenis, vietām applūda arī zemākās vietas un palienes. Straujo ūdens līmeņa paaugstināšanos upēs ietekmēja arī pārmitrā augsne. Augstākie ūdens līmeņi pārsvarā upēs novēroti oktobra otrajā dekādē (3. attēls). Latvijas upēs oktobra trešajā dekādē ūdens līmenis pakāpeniski pazeminājās, bet oktobris noslēdzās ar lietainu laiku, kā rezultātā ūdens līmenis atsāka paaugstināties.

  1. attēls. Diennakts maksimālie ūdens līmeņi 2017. gada oktobrī

Daugavā viszemākais ūdens līmenis bija oktobra sākumā, bet pakāpeniski tas paaugstinājās līdz mēneša vidum, 15.-18. oktobrim, izņemot posmu Verhņedvinska – Krāslava, kur augstākais ūdens līmenis ir oktobra pēdējā dienā. Ūdens līmenis Daugavā svārstījās 50-174 cm robežās.

Daugavas baseina upēs augstākais ūdens līmenis bija pirmās dekādes beigās un otrās dekādes sākumā. Daugavas baseina upēs ūdens līmenis svārstījās 21-291 cm robežās (4. attēls). Lielajā Juglā pie Zaķiem ūdens līmenis paaugstinājās visvairāk, applūdinot arī palienes. Kopš augusta intensīvajiem nokrišņiem un pārmitrās augsnes dēļ ilgstoši ir applūdušas Aiviekstes palienes. Oktobra noslēgumā Latviju atkal šķērsoja nokrišņu zona kā rezultātā mēneša beigās ūdens līmenis upēs atsāka paaugstināties.

  1. attēls Rēzeknes upe Rēzeknē 2017. gada 7. oktobrī (foto I.Rudlapa)

Gaujā posmā Velēna – Sigulda oktobra sākumā bija novērots mēneša zemākais ūdens līmenis (5. att), bet augstākais oktobra otrajā dekādē. Gaujā pie Carnikavas vēja ietekmē straujas ūdens līmeņa izmaiņas novērotas oktobra pēdējā dekādē. Ūdens līmeņa svārstības Gaujā bija 89-100 cm robežās.

  1. attēls Gauja Valmierā 2017. gada 7. oktobrī (foto S. Puncule)

Gaujas baseina upēs zemākais ūdens līmenis galvenokārt novērots mēneša sākumā, bet augstākais mēneša vidū. Salīdzinot ar septembri, oktobrī Gaujas baseina upēs nebija tik straujas ūdens līmeņa izmaiņas. Gaujas baseina upēs – Vaidavā, Lejasciemā, Amatā un Palsā ūdens līmenis svārstījās 56-112 cm robežās. Salacas augštecē augstākais ūdens līmenis bija trešajā dekādē, bet lejtecē otrās dekādes sākumā. Salacas baseina upē Rūjā nokrišņu ietekmē ūdens līmenis paaugstinājās par 145 cm, kā rezultātā tika sasniegts palieņu applūšanas līmenis.

Lielupē zemākais ūdens līmenis fiksēts oktobra sākumā (6. attēls). Savukārt augstākais ūdens līmenis Lielupē posmā Mežotne – Staļģene bija 15.-16. oktobrī nokrišņu ietekmē, bet posmā Jelgava – Sloka oktobra beigās brāzmainā jūras vēja dēļ. Lielupē pie Mežotnes sešas dienas bija applūdušas palienes. Lielupes baseina upēs maksimālais ūdens līmenis bija periodā no 11.-18. oktobrim, ūdens līmeņa svārstības bija 34-233 cm robežās.

  1. attēls Lielupe pie Līvu akvaparka 2017. gada 1. oktobrī (foto L. Klints)

Ventā maksimālais ūdens līmenis bija 14.-15. oktobrī, ūdens līmeņa svārstības bija 207-234 cm robežās. Arī Ventas baseina upēs pēc intensīvajiem nokrišņiem šajā periodā strauji paaugstinājās ūdens līmenis. Kurzemes dienvidrietumu daļā oktobra pirmajā dekādē katru dienu bija nokrišņi un pārmitra augsne septembra nokrišņu dēļ. Abi šie faktori ietekmēja strauju ūdens līmeņa paaugstināšanos Bārtā, lai gan augstākais ūdens līmenis ir mēneša beigās. Baltijas jūras piekrastes upēs arī strauji paaugstinājās ūdens līmenis ilgstošo nokrišņu dēļ, maksimālais ūdens līmenis novērots periodā no 11.- 15. oktobrim. Vairākas piekrastes upju palienes bija applūdušas, piemēram, Irbes, Rīvas un Durbes. Irbē pie Vičakiem sasniegts oktobra augstākais ūdens līmenis visā novērojumu periodā.

Oktobra pirmajā dekādē ūdens temperatūra Latvijas upēs vēl bija 9-12°C robežās, bet mēneša beigās tikai 3-6°C robežās.