KLIMATA PORTĀLS

2008. gada maija Latvijas upju režīma apskats

Nokrišņu daudzums Daugavas baseinā Latvijas teritorijā bija 37%, Aiviekstes 35%, Gaujas 25%, Salacas 40%, Lielupes 28%, Ventas 56% no normas.

Daugavas ūdenīgums bija 63%, Aiviekstes 79%, Gaujas 53%, Salacas 89%, Lielupes 60%, Ventas 74% no normas.

Maijā, salīdzinot ar aprīli, nokrišņu daudzums bija ievērojami mazāks, pie kam trešajā dekādē teritorijas lielākajā daļā nelija vispār. Kopumā mēneša gaitā Latvijas upju notece pārsvarā pakāpeniski samazinājās, kaut arī atsevišķās dienās bija vērojamas nelielas līmeņu svārstības. Augstākie ūdens līmeņi un lielākie ūdens caurplūdumi upēs galvenokārt novēroti maija sākumā, savukārt zemākie līmeņi un mazākie caurplūdumi Latgales, Zemgales, Kurzemes un arī lielākajās Vidzemes upēs novēroti mēneša pēdējās dienās, bet mazākajās Vidzemes upēs – trešās dekādes vidū. Ūdens līmeņu mēneša svārstību intervāls sasniedza tikai 0,1-0,7 m.

Situācija ievērojami atšķīrās Daugavā. Tās sateces baseina augšdaļā un vidusdaļā (Krievijas un Baltkrievijas teritorijās) periodā no 16. līdz 25. maijam daudzviet nolija 60-70 mm, kas atbilst maija ilggadīgi vidējai nokrišņu summai. Pēc stiprajām lietusgāzēm laikā no 19. līdz 22. maijam Daugavā sākās lietus uzplūdiens. Atsevišķās dienās posmā no Veļižas līdz Verhņedvinskai ūdens līmeņa celšanās intensitāte pārsniedza 1,0 m diennaktī. Uzplūdiena maksimums tika sasniegts laikā no 28. maija līdz 1. jūnijam. Periodā kopumā ūdens līmenis posmā no Suražas līdz Polockai paaugstinājās par 3,1-3,5 m. Savukārt Latvijas teritorijā pie Piedrujas līmenis cēlās par 3,1 m, pie Krāslavas par 2,6 m, pie Daugavpils par 2,5 m un pie Jēkabpils par 1,2 m, kas arī atbilst mēneša ūdens līmeņu svārstību intervālam.

Vidējā ūdens pietece Pļaviņu HES bija 727 m3/s, maksimālā pietece 1256 m3/s novērota 31. maijā, minimālā pietece 492 m3/s - 20. maijā.

Zemākā ūdens temperatūra bija laikā no 1. līdz 3 maijam : rīta stundās Vidzemes upēs +9...+13° C, Latgales upēs +10...+12° C, Zemgales upēs +11...+14° C , Kurzemes upēs +10...+14° C.

Augstākā ūdens temperatūra Daugavā novērota maija trešās dekādes sākumā 14-15 ° C, bet citās upēs ūdens visvairāk iesila mēneša beigās. Ūdens temperatūra 31. maijā Latgales upēs bija ap +15° C Vidzemes upēs +13...+16° C, , Zemgales upēs +16...+18° C un Kurzemes upēs +14...+19° C robežās.

Veģetācijas attīstība upju gultnēs dažviet sākās aprīļa trešajā dekādē, bet maija pirmajā dekādē lielākajā daļā upju ūdensaugi gar krastiem aizņēma 1-2 balles no upes teces šķērsgriezuma. Maija beigās brīva bija Daugavas gultne, citās lielākajās upēs ūdensaugi pārsvarā bija attīstījušies gar krastiem , bet mazākajās upēs dažviet tie auga pa visu teces šķērsgriezumu.

PN HPD

12.06.2008.