KLIMATA PORTĀLS

2011. gada septembra Latvijas upju režīma apskats

Nokrišņu daudzums Daugavas baseinā Latvijas teritorijā bija 83%, Aiviekstes 91%, Gaujas 106%, Salacas 78%, Lielupes 53%, Ventas 59% no normas. Septembrī lielākais nokrišņu daudzums reģistrēts Ventspilī un Siguldā: attiecīgi 106 un 122 mm. Turpretī vismazāk (21-31 mm) nolija Dobelē, Rīgā un Mežotnē.

Daugavas ūdenīgums bija 59%, Aiviekstes 51%, Gaujas 66%, Salacas 49%, Lielupes 65%, Ventas 122%, no normas.

1.attēls. Vidējie un maksimālie caurplūdumi 2011. gada septembrī

Septembrī Latvijas upēs pārsvarā bija vērojamas nelielas, vasaras mazūdens periodam raksturīgas ūdens līmeņu svārstības. Lietaināks laiks un stiprākās lietus gāzes septembra sākumā lielā mērā noteica ūdens līmeņu svārstību gaitu mēneša griezumā. Augstākie ūdens līmeņi un lielākie ūdens caurplūdumi Latgales un Zemgales upēs novēroti 1. septembrī, savukārt Vidzemes un Kurzemes upēs nedaudz vēlāk – periodā no 2. līdz 7. septembrim.

Savukārt zemākie ūdens līmeņi un mazākie caurplūdumi pārsvarā reģistrēti septembra trešajā dekādē. Izņēmums bija vairākas mazās Vidzemes upes, kur zemākie līmeņi fiksēti pašās pirmajās mēneša dienās pirms stiprajām lietusgāzēm un arī Daugava, Gaujas augštece, Amata, Mēmele un Mūsa ar noteces minimumu septembra otrajā dekādē.

Ūdens līmeņu mēneša svārstību intervāls pārsvarā bija neliels: no 0,1-0,3 m Daugavā, Aiviekstē, Gaujā, Salacā, Lielupes augštecē, Mēmelē, Mūsā, Misā līdz 0,6-0,7 m Rēzeknē, Svētē, Bērzē, Ventā, Abavā un 1,2 m Lielajā Juglā.

  1. attēls. Ūdens līmeņu svārstības 2011. gada septembrī

Atšķirīgs ūdens līmeņu svārstību režīms bija jūras vējuzplūdu ietekmētajās upju lejtecēs. Daugavas, Lielupes un Gaujas grīvu posmos zemākie līmeņi sasniegti periodā no 5. līdz 7. septembrim, augstākie – 14. septembrī. Ūdens līmeņu svārstību intervāls šajos posmos sasniedza 0,7-1,0 m.

Vidējā ūdens pietece Pļaviņu HES bija 198 m3/s, maksimālā pietece 237 m3/s novērota 1.

septembrī, minimālā pietece 184 m3/s - 17. septembrī.

Augstākā ūdens temperatūra novērota 1. septembrī, Vidzemes upēs +15...+16° C, Latgales upēs +16...+19° C, Zemgales upēs +15...+19° C, Kurzemes upēs +16...+18° C robežās.

Turpmākajā mēneša gaitā ūdens pakāpeniski atdzisa, sasniedzot zemākās vērtības laikā no 25. līdz 28. septembrim: Vidzemes upēs +11...+12° C, Latgales upēs +12...+14° C Zemgales upēs +11...+14° C, un Kurzemes upēs +12...+13° C robežās.

Septembrī ūdensaugi upju gultnēs pārsvarā auga pa visu teces šķērsgriezumu, dažos upju posmos veģetācija bija attīstījusies tikai pie krastiem, atsevišķi straujāki posmi bija brīvi. Mēneša gaitā ūdensaugu daudzums dažviet pakāpeniski samazinājās. Mēneša beigās Latvijas ziemeļaustrumu daļas upēs ūdensaugi vietām bija nogūluši upes dibenā.

PN HMPD

13.10.2011.