KLIMATA PORTĀLS

2013. gada janvāra Latvijas upju režīma apskats

Nokrišņu daudzums janvārī Daugavas baseinā Latvijas teritorijā bija 92%, Aiviekstes 103%, Gaujas 109%, Lielupes 100%, Ventas 119% no normas.

Daugavas ūdenīgums bija 185%, Aiviekstes 224%, Gaujas 90%, Lielupes 317%, Ventas 210% no normas. Vidējā ūdens pietece Pļaviņu HES janvārī bija 669 m³/s, maksimālā pietece 926 m³/s novērota 7.-8. janvārī, minimālā pietece 407 m³/s - 31. janvārī.

1.attēls. Vidējie un maksimālie caurplūdumi 2013. gada janvārī

Janvāra vidējā gaisa temperatūra bija 1,6 grādus zemāka par normu, siltākā bija pirmā dekāde, savukārt zemākās temperatūras reģistrētas otrās dekādes pēdējās dienās. Janvāra sākumā Latvijā turpinājās atkusnis, diennakts vidējā gaisa temperatūra no 1.līdz 4. janvārim bija 6-7 grādus virs normas, līdz ar to mēneša sākumā turpinājās arī upju noteces palielināšanās.

Augstākie ūdens līmeņi un lielāki ūdens caurplūdumi pārsvarā novēroti periodā no 1. līdz 7. janvārim, savukārt zemākie ūdens līmeņi un mazākie caurplūdumi - no 27. līdz 31. janvārim. Tomēr atsevišķos upju posmos, piemēram, Salacā pie Lagastes, Ogrē pie Lielpēčiem, Mēmelē, Mūsā, Ventā pie Vārdavas un Kuldīgas un Bārtā zemākie ūdens līmeņi reģistrēti no 11. līdz 13. janvārim, jo turpmāk, pastiprinoties salam, atsākās intensīva ledus veidošanās un ūdens līmenis paaugstinājās vižņu sablīvējumu rezultātā.

Mēneša ūdens līmeņu svārstību intervāls Ventā bija 2,5-2,9 m, Lielupē 1,4-2,9 m, Tērvetē, Svētē, Misā, Bērzē 1,8-2,5 m, Bārtā ap 2,0 m, Daugavā 1,0-2,0 m, Gaujā 0,7-1,0 m. Aiviekstes palieņu applūšanas līmenis tika pārsniegts visu janvāri. Lielupē pie Mežotnes zemākās palienes bija applūdušas no 1. līdz 20. janvārim, Lielupē pie Staļģenes, Jelgavas un Kalnciema, kā arī Lielajā Juglā pie Zaķiem - gandrīz visu janvāra pirmo dekādi, savukārt Salacā pie Lagastes 2 dienas janvāra sākumā un periodā no 22. janvāra līdz mēneša beigām.

  1. attēls. Diennakts maksimālie ūdens līmeņi 2013. gada janvārī

Atkušņa laikā sākās ledus sairšanas process, upēs uz ledus parādījās ūdens, ledus segā veidojās caurkusumi un izskalojumi. Daugavā, Gaujas augštecē, Lielupē Jelgavas –Kalnciema posmā ledus sega saglabājās visu janvāra mēnesi. Decembra beigās ledus iešana bija sākusies Ventā un Ogres lejtecē. Periodā no 2. līdz 5. janvārim ledus uzlūšana turpinājās un lokāla rakstura ledus iešana notika arī citu upju straujākajos posmos, kā piemēram, Lielupē Mežotnes – Staļģenes posmā, Gaujā pie Siguldas, Salacā pie Lagastes. Daudzviet veidojās ledus sastrēgumi un applūda upju palienes. 2. janvāra rītā ledus sastrēgums izraisīja strauju ūdens līmeņa celšanos Ogres upē un dienas otrajā pusē jau bija applūdušas 77 Ogres Dārziņu mājas.

Janvāra otrajā dekādē atsākās ledus veidošanās un trešās dekādes sākumā upes pārsvarā atkal klāja pilna ledus sega. Ledus biezums janvāra beigās Daugavā no Veļižas līdz Verhņedvinskai bija 27-45 cm, no Piedrujas līdz Pļaviņām 29-38 cm, Aiviekstē pie Lubānas 19 cm, Dubnā pie Sīļiem 30 cm, Ogrē pie Lielpēčiem 32 cm, Gaujā pie Valmieras 44 cm, pie Carnikavas 26 cm, Lielupē pie Mežotnes un Jelgavas 22 cm.