KLIMATA PORTĀLS

2016. gada janvāra Latvijas upju režīma apskats

Nokrišņu daudzums janvārī Latvijas teritorijā Daugavas baseinā bija 128%, Aiviekstes 120%, Gaujas 135%, Salacas 131%, Lielupes 87% un Ventas baseinā 115% no normas. Nokrišņiem bagātāka bija mēneša otrā un trešā dekāde.

Daugavas ūdenīgums bija 48%, Aiviekstes 46%, Salacas 79%, Gaujas 80%, Lielupes 51% un Ventas 49% no normas (1. attēls). Vidējā ūdens pietece Pļaviņu HES janvārī bija 160 m3/s, minimālā ūdens pietece 136 m3/s novērota no 5.-7. janvārim, maksimālā pietece 214 m3/s – 31. janvārī.

  1. attēls. Vidējie un maksimālie ūdens caurplūdumi 2016. gada janvārī

Janvāra vidējā gaisa temperatūra bija -7.1°C. Līdz janvāra trešās dekādes vidum saglabājās zemas gaisa temperatūras. Savukārt Latvijas teritorijas lielākajā daļā janvāra trešās dekādes otrajā pusē laikapstākļi kļuva ievērojami siltāki. Šajā laika posmā diennakts vidējās gaisa temperatūras bija 4-10°C virs normas.

Janvāra pirmajā dekādē izveidojās noturīga ledus sega lielākajā daļā Latvijas upju. Lielupē posmā Mežotne – Kalnciems janvāra pirmās dekādes sākumā izveidojās stabila ledus sega biezumā no 10 līdz 16 cm. Savukārt 25. janvārī ledus biezums bija 24 līdz 25 cm, visplānākais bija Staļģenē (16 cm). Gaujā ledus sega izveidojās janvāra pirmajās dienās un pirmās dekādes beigās ledus biezums bija 15 līdz 22 cm. Daugavā un Pļaviņu ūdenskrātuvē janvārī saglabājās ledus sega, daudzviet tā bija nepilna. Ledus biezums 25. janvārī Daugavā no Veļižas līdz Verhņedvinskai sasniedza 20 līdz 32 cm, no Piedrujas līdz Jēkabpilij 20 līdz 23 cm, Pļaviņu ūdenskrātuvē 23 cm. Savukārt Daugavas baseina upēs Aiviekstē pie Lubānas ledus biezums bija 22 cm, Rēzeknē pie Griškāniem 20 cm.

Sākoties atkusnim, uz ledus parādījās ūdens, veidojās izskalojumi un vietām piekrastes vaļumjoslas, kā arī upēs paaugstinājās ūdens līmenis un janvāra beigās tika sasniegts mēneša maksimālais ūdens līmenis (2. attēls).

  1. attēls. Diennakts maksimālie ūdens līmeņi 2016. Janvārī

Ledus iešanas laikā, izveidojoties ledus sastrēgumiem un sablīvējumiem, daudzviet Latvijas upēs ūdens līmenis ievērojami paaugstinājās. Kurzemes upēs ledus sakustēšanās un iziešana notika janvāra trešās dekādes vidū, kā rezultātā janvāra nogalē upes jau bija brīvas no ledus (3. attēls). Savukārt Ventā pie Kuldīgas ledus sakustējās 28. janvāra vakarā, ledus iešana novērota līdz mēneša beigām. Ledus iešana Gaujā pie Siguldas un Carnikavas sākās 30. janvārī.

  1. attēls. Hidroloģiskā novērojumu stacija Užava - Tērande 29.01.2016 (foto S. Tkačenko)

Ogrē 28. janvārī strauji paaugstinājās ūdens līmenis un 30. janvāra vakarā plkst. 20 tika sasniegts palieņu applūšanas līmenis (4. attēls), savukārt 31. janvāra plkst. 21 maksimālais ūdens līmenis šī gada janvārī. Izejot ledum, ūdens līmenis pakāpeniski pazeminājās, neapdraudot apdzīvotas vietas. Aiviekstes zemākās palienes sāka applūst 30. janvārī, savukārt Lielās Juglas palienes 31. janvāra pēcpusdienā.

  1. attēls Ogre lejpus sūkņu stacijas 2016. gada 30. janvārī (foto A. Zubaničs)