KLIMATA PORTĀLS

2012. gada aprīļa Latvijas upju režīma apskats

Nokrišņu daudzums aprīlī Daugavas baseinā Latvijas teritorijā bija 141%, Aiviekstes 122%, Gaujas 155%, Salacas 175%, Lielupes 201%, Ventas 102% no normas. Lielākais nokrišņu daudzums (81-86 mm) reģistrēts Siguldā, Mežotnē un Kalnciemā, savukārt mazākais (28-36 mm) Liepājā, Ventspilī un Lubānā.

  1. attēls. Vidējie un maksimālie caurplūdumi 2012. gada aprīlī

Daugavas ūdenīgums bija 99%, Aiviekstes 90%, Gaujas 101%, Lielupes 101%, Ventas 64% no normas.

Aprīlī Latgales un Vidzemes upēs turpinājās pavasara palu periods. Aprīļa un vienlaikus arī 2012. gada pavasara palu augstākie ūdens līmeņi un arī lielākie caurplūdumi Gaujā, Aiviekstes un Salacas augštecēs, tika sasniegti laikā no 1. līdz 4. aprīlim, bet Daugavā palu maksimums iestājās tikai periodā no 24. līdz 29. aprīlim. Arī mazajās Latgales un Vidzemes upēs, jūras ietekmētajās upju lejtecēs un vairākās Kurzemes upēs, piemēram, Bārtā, Durbē, Rīvā, Abavā, Užavā, Irbē aprīļa sākumā novēroti mēneša augstākie ūdens līmeņi un lielākie ūdens caurplūdumi. Savukārt Lielupes augštecē un tās pietekās, kā arī Ventā aprīļa maksimumi tika sasniegti trešās dekādes vidū.

Zemākie mēneša ūdens līmeņi un mazākie ūdens caurplūdumi pārsvarā novēroti aprīļa otrajā dekādē, bet vairākās Latgales un Vidzemes upēs, kā arī Kurzemes upēs – mēneša beigās. Ūdens līmeņu svārstību intervāls aprīlī Daugavā sasniedza 1.5-4.9 m, Gaujā 0.8-1.9 m, Aiviekstē 0.9-1.3 m, Lielupē 0.6-1.4 m, Lielajā Juglā 2.0 m, Pededzē 2.4 m, Svētē, Misā, Bērzē 1.0-1.30 m, Ventā 0.6-0.8 m.

  1. attēls. Diennakts maksimālie ūdens līmeņi 2012. gada aprīlī

Palu maksimālie līmeņi Daugavas augštecē pārsniedza ilggadīgi vidējos līmeņus par 1 metru, posmā no Vitebskas līdz Piedrujai par 0,4-0,8 m, bet no Krāslavas līdz Jēkabpilij palu maksimālie līmeņi bija tuvi normai, vai dažviet nedaudz zemāki par vidējiem lielumiem. Vidējā ūdens pietece Pļaviņu HES aprīlī bija 1957 m³/s, maksimālā pietece 2840 m³/s novērota 29. aprīlī, minimālā pietece 1372 m³/s - 14. aprīlī.

Šogad visu aprīļa mēnesi bija applūdušas Aiviekstes palienes, savukārt periodā no 20. līdz 30. aprīlim Daugavas palienes Daugavpils - Vaikuļānu posmā.

  1. attēls. Hidrometeoroloģisko elementu kompleksais grafiks Daugavai

Latvijas teritorijā ledus upēs pārsvarā jau bija izgājis martā. Aprīļa pirmajās dienās reta ledus iešana turpinājās Pļaviņu ūdenskrātuvē pie Pļaviņām, līdz dekādes beigām pie Pļaviņām gar krastiem vēl bija ledus krautņi. Arī Daugavas vidustecē aprīļa sākumā turpinājās ledus iešana: pie Vitebskas līdz 14. aprīlim, Ullas –Polockas posmā līdz 3.-4. aprīlim. Taču upes augšteces posmu no Veļižas līdz Suražai nepilna ledus sega klāja līdz pat 11.-13. aprīlim. Ledus iešana pie Veļižas sākās 14. aprīlī un turpinājās līdz 21. aprīlim, pie Suražas ledus izgāja periodā no 12. līdz 18. aprīlim.

Aprīļa pirmā dekāde bija aukstāka nekā parasti, 4. un 9. aprīļa naktīs gaisa temperatūra vietām noslīdēja līdz -11...-12ºC. Aprīļa sākumā Latgales upēs un dažviet Vidzemes upēs ūdens bija vēsāks par +1 grādu. Pārsvarā pirmajā dekādē ūdens temperatūra Latvijas upēs bija +1...+3º C robežās. Mēneša gaitā ūdens pakāpeniski iesila. Augstākā ūdens temperatūra novērota aprīļa pēdējās dienās: Vidzemes upēs +9...+14º C, Latgales upēs +10...+12º C, Zemgales un Kurzemes upēs +13...+15º C.