KLIMATA PORTĀLS

2006. gada decembra Latvijas upju režīma apskats

Nokrišņu daudzums Daugavas baseinā Latvijas teritorijā bija 80%, Aiviekstes 82%, Gaujas127%, Salacas 125%, Lielupes 88%, Ventas 121% no normas. Vidējā gaisa temperatūra pārsniedza normu par 6-7º.

Daugavas ūdenīgums bija 181%, Aiviekstes 102%, Gaujas 101%, Salacas 110%, Lielupes 95%, Ventas 112% no normas.

Decembrī Daugavā netika novērotas krasas ūdens līmeņa izmaiņas, tomēr neraksturīgi augstā gaisa temperatūra bija galvenais faktors palielinātai notecei visa mēneša garumā. Nokrišņu daudzums Daugavas baseinā bija mazāks nekā citos Latvijas upju baseinos, tāpēc upē līdz pat 17.–18. decembrim turpinājās pakāpeniska un samērā lēna līmeņu pazemināšanās. Turpmāk apmēram nedēļu līmeņi nedaudz paaugstinājās, bet mēneša beigās atkal lēni pazeminājās. Mēneša augstākie līmeņi un lielākie caurplūdumi tika novēroti decembra sākumā, savukārt minimālie - decembra beigās. Kopējā līmeņu krišanās mēnesī bija 40-90 cm.

Upes augštecē (Zapadnajā Dvinā) laikā no 29. līdz 31.decembrim tika novērota vižņu iešana un vizmas. Tikai pie Vitebskas Baltkrievijā ledus veidošanās sākās jau 26. decembrī. Taču no Verhņedviskas līdz pat lejtecei upe bija brīva visu mēnesi.

Mēneša vidējā ūdens pietece Pļaviņu HES bija 695 m3/s, maksimālā pietece 829 m3/s tika novērota 1. decembrī, savukārt minimālā pietece 620 m3/s - 31. decembrī.

Decembrī arī citu Latvijas upju notece pietuvojās normai vai arī to pārsniedza. Diennakts vidējā temperatūra pazeminājās zem 0º tikai 3 līdz 5 dienas, pie kam šie nelielā sala periodi bija ļoti īsi, pa 1-2 diennaktīm. Līdz ar to izpalika noteci samazinošie faktori ziemas periodā: upju baseinos nesākās nokrišņu (sniega) akumulācija un nesākās arī ledus veidošanās.

Lietus ietekmē krasākas ūdens līmeņu svārstības reģistrētas Kurzemes upēs un mazajās Vidzemes upēs. Kopējais ūdens līmeņu svārstību intervāls Bārtā bija 1,5-2,0 m, Ventā 1,0-1,6 m, Lielajā Juglā 1,8 m.

Maksimālie līmeņi un caurplūdumi pārsvarā novēroti otrās dekādes beigās un trešās dekādes sākumā, savukārt minimālie pirmās dekādes vidū.

Ūdens temperatūra upēs pārsniedza normu.

Augstākā ūdens temperatūra Zemgales un Kurzemes upēs pārsvarā novērota decembra pirmajās dienās +6...+7°C robežās. Latgales un Vidzemes upēs daudzviet augstākā temperatūra novērota vēlāk: 7. decembrī , Daugavā - 16. decembrī un tā bija +5...+6°C robežās.

Savukārt visvairāk ūdens atdzisa mēneša beigās. Minimālā ūdens temperatūra novērota laikā no 26. līdz 31. decembrim. Vidzemes un Latgales upēs tā bija tuva 0º, bet Zemgales un Kurzemes upēs +1...+3°C robežās.

PN HPD

12.01.2007.