KLIMATA PORTĀLS

2006. gada oktobra Latvijas upju režīma apskats

Nokrišņu daudzums Daugavas baseinā Latvijas teritorijā bija 100%, Aiviekstes 118%, Gaujas 108%, Salacas 164%, Lielupes 97%, Ventas 101% no normas.

Daugavas ūdenīgums bija 147%, Aiviekstes 29%, Gaujas 36%, Salacas 20%, Lielupes 31 %, Ventas 31% no normas.

Oktobrī tikai Daugavas notece pārsniedza mēneša normu. Pirmās dekādes sākumā Daugavā turpinājās lietus uzplūdiena krišanās fāze, taču jau laikā no 3. līdz 5. oktobrim atsākās ūdens līmeņa paaugstināšanās un turpinājās līdz 17.-20. oktobrim. Turpmāk līdz mēneša beigām līmenis atkal lēni pazeminājās. Kopumā ūdens līmeņa svārstību intervāls mēnesī bija neliels: upes augštecē 1,2-1,0 m, Latvijā posmā no Piedrujas līdz Jēkabpilij 0,85-0,30 m.

Mēneša vidējā ūdens pietece Pļaviņu HES bija 578 m3/s, minimālā pietece 460 m3/s tika novērota 4. oktobrī, savukārt maksimālā pietece 643 m3/s - 20. oktobrī.

Citās Latvijas upēs turpinājās mazūdens periods, ūdens līmeņu svārstības bija nelielas. Zemākie līmeņi pārsvarā reģistrēti mēneša sākumā, bet augstākie ūdens līmeņi un lielākie ūdens caurplūdumi novēroti oktobra pēdējās dienās. Gaujā pie Valmieras un Siguldas zemākie līmeņi bija tuvi bezledus perioda minimālajiem līmeņiem ilggadējā novērojumu periodā.

Ūdens līmeņu mēneša svārstību intervāls austrumu un centrālās daļas upēs bija 10-40 cm, Kurzemes upēs 30-80 cm.

Viskrasākās ūdens līmeņu svārstības novērotas Baltijas jūrā un Rīgas līcī ietekošo upju grīvu posmos. Augstākais vējuzplūdu līmenis tika reģistrēts naktī uz 28.oktobri, kad ūdens līmenis Daugavā, Rīgas ostā pakāpās līdz 1,46 m, Gaujā pie Carnikavas līdz 1,44 m un Lielupes grīvā līdz 1,13 m BS.

Ūdens temperatūra upēs bija augstāka kā parasti. Vissiltākais ūdens bija mēneša sākumā, kad ūdens rīta stundās bija +13...+16° C robežās. Līdz otrās dekādes beigām ūdens temperatūra pakāpeniski pazeminājās par 6-7º, taču trešās dekādes pirmajā pusē ūdens upēs atkal kļuva par 1-4º siltāks. Savukārt viszemākā ūdens temperatūra novērota oktobra beigās. 31. oktobrī ūdens temperatūra Vidzemes un Latgales upēs no rīta bija +4°...+6°C, Zemgales un Kurzemes upēs +5°...+9°C robežās.

PN HPD 15.11.2006