KLIMATA PORTĀLS

2006. gada jūnija Latvijas upju režīma apskats

Nokrišņu daudzums Daugavas baseinā Latvijas teritorijā bija 26%, Aiviekstes 39%, Gaujas 42%, Salacas 62%, Lielupes 66%, Ventas 58% no normas.

Daugavas ūdenīgums bija 110%, Aiviekstes 69%, Gaujas 57%, Salacas 83%, Lielupes 58 %, Ventas 55% no normas.

Lielā daļā Latvijas upju jūnijā bija vērojams vasaras mazūdens periodam raksturīgs režīms ar nenozīmīgām ūdens līmeņa svārstībām. Vietām, piemēram, Amatā pie Melturiem, Mūsā pie Bauskas, Bārtā pie Dukupjiem ūdens līmeņa svārstību mēneša intervāls bija ļoti mazs - tikai 5-15 cm. Nedaudz lielākas līmeņa izmaiņas (20-30 cm) jūnijā reģistrētas Ogrē, Salacā, Gaujas augštecē un Ventā, bet Gaujas un Lielupes vidus un lejtecēs – 50-70 cm robežās.

Pārsvarā mēneša gaitā bija izsekojama lēna līmeņa pazemināšanās tendence, jo maksimālie ūdens līmeņi un caurplūdumi novēroti jūnija pirmajās dienās, savukārt minimālie- mēneša beigās. Dažviet Kurzemes un Vidzemes upēs gan viszemākie līmeņi novēroti jūnija 2. dekādes beigās, bet Daugavas, Gaujas, Lielupes un Ventas grīvu posmos - 21. jūnijā.

Jūnijā upju gultnēs turpinājās veģetācijas attīstība. Kurzemes un Zemgales upēs mēneša otrajā pusē ūdensaugi daudzviet auga jau pa visu teces šķērsgriezumu, tādejādi ievērojami samazinot ūdens caurplūdumu.

Atšķirībā no citām upēm izteikts lietus uzplūdiens jūnijā novērots Daugavā un Aiviekstē. Ūdens līmeņa celšanās šajās upēs sākās jau maija beigās un turpinājās Aiviekstē līdz 5. jūnijam, bet Daugavā līdz 11.-14. jūnijam. Turpmāk līdz mēneša beigām līmenis pazeminājās.

Mēneša otrajā pusē līmenis Daugavā kopumā nokritās pie Piedrujas par 2,1 m, pie Krāslavas par 1,7 m, pie Jersikas par 1,2 m, savukārt pie Jēkabpils, kur upes gultne vēl platāka, par 0,85 m. Arī Aiviekstē līmenis pazeminājās par 1,1-1,7 m.

Mēneša vidējā ūdens pietece Pļaviņu HES bija 486 m3/s, maksimālā pietece 641 m3/s novērota 14. jūnijā, minimālā pietece 275 m3/s - 30. jūnijā.

Jūnijā ūdens temperatūra upēs ievērojami paaugstinājās. Vēsākais ūdens rīta stundās upēs bija 2. jūnijā +12...+14° C, vissiltākais - 3. dekādes pirmajās dienās +21...+24° C. Lielupē un Ventā dienas stundās ūdens virsējos slāņos bija iesilis līdz pat līdz +25...+26° C. Sākot no 21.-23. jūnija līdz mēneša beigām ūdens temperatūra atkal pazeminājās par 2-4°.

PN HPD

12.07.2006.