KLIMATA PORTĀLS

2017. gada novembra Latvijas upju režīma apskats

Novembrī kopējais nokrišņu daudzums Latvijā bija 69,7 mm, par 13% pārsniedzot mēneša normu. Visvairāk nokrišņu bija Latvijas rietumos - Rucavā (142,3 mm), bet vismazāk austrumos - Rēzeknē (35,2 mm).

Kopumā nokrišņu daudzums novembrī Daugavas baseinā Latvijas teritorijā bija 95%, Aiviekstes baseinā 93%, Gaujas baseinā 100% no normas, savukārt Lielupes baseinā 114% un Ventas baseinā 126% virs normas (1. attēls).

  1. attēls. Nokrišņu daudzums Latvijas upju baseinos 2017. gada novembrī

Nokrišņiem bagātās vasaras un rudens dēļ Latvijas upēs 2017. gada novembrī notece ir divreiz lielāka nekā norma. Novembrī Daugavas ūdenīgums bija 203%, Aiviekstes 299%, Gaujas 220%, Lielupes 252% un Ventas 230% virs normas (2. attēls). Vidējā ūdens pietece Pļaviņu HES novembrī bija 1111 m3/s, maksimālā pietece 1349 m3/s novērota 7. novembrī un minimālā pietece 959 m3/s 1. novembrī.

  1. attēls. Vidējie un maksimālie ūdens caurplūdumi 2017. gada novembrī

Novembris Latvijas upēs iesākās diezgan mierīgi ar nelielām ūdens līmeņa svārstībām. Bet mēneša vidū nokrišņu ietekmē upēs bija novērotas straujas ūdens līmeņa izmaiņas ko papildus ietekmēja arī pārmitrās augsnes (3. attēls).

  1. attēls. Diennakts maksimālie ūdens līmeņi 2017. gada novembrī

Daugavā maksimālais ūdens līmenis novērots 5.-6. novembrī, pēc tam pakāpeniski ūdens līmenis pazeminājās līdz mēneša beigām. Daugavas baseina upēs kopumā novembrī bija novērojama ūdens līmeņa pazemināšanās, izņemot Daugavas lejteces upes. Ogrē, Lielajā Juglā un Mazajā Juglā mēneša vidū 13.-14. novembrī pēc stipriem nokrišņiem strauji paaugstinājās ūdens līmenis. Kopš augusta intensīvajiem nokrišņiem un pārmitrās augsnes dēļ ilgstoši ir applūdušas Aiviekstes palienes.

Gaujā maksimālais ūdens līmenis novērots mēneša pirmajās dienās, izņemot posmu pie Carnikavas, jo rietumu vēju ietekmē augstākais ūdens līmenis novērots 15. novembrī. Tomēr nokrišņu ietekmē ūdens līmenis atkārtoti paaugstinājās mēneša vidū un pēc tam novembra noslēgumā (4. attēls).

  1. attēls. Gauja Valmierā 2017. gada 27. novembrī (foto S. Puncule)

Gaujas baseina upēs arī augstākais ūdens līmenis novērots otrās dekādes sākumā pēc intensīvajiem nokrišņiem. Ūdens līmeņa svārstības bija 37-68 cm robežās. Salacā augstākais ūdens līmenis bija pašā novembra izskaņā, jo Latviju šķērsoja aktīvs ciklons ar stipru lietu un brāzmainu vēju. Salacas baseina upē Rūjā maksimālais ūdens līmenis novērots 28. novembrī. Turklāt Sedā visu novembri nebija būtiskas ūdens līmeņa izmaiņas.

Lielupē augstākais ūdens līmenis novērots 15.-16. novembrī, savukārt zemākais posmā Staļģene-Kalnciems periodā no 9.-11. novembra, bet augštecē un lejtecē mēneša beigās (5. attēls). Ūdens līmeņa svārstības 33-57 cm robežās. Lielupes baseina upēs maksimālais ūdens līmenis bija periodā no 14.-18. novembrim, atsevišķos posmos mēneša beigās.

  1. attēls. Lielupe Jelgavā pie Pils parka 2017. gada 11. novembrī (foto I.Rudlapa)

Ventā ūdens līmenis strauji paaugstinājās otrās dekādes sākumā pēc intensīvajiem nokrišņiem, atkārtota paaugstināšanās bija trešās dekādes sākumā, ūdens līmeņa svārstības bija 148-226 cm robežās. Ventas baseina upēs arī ūdens līmenis paaugstinājās mēneša vidū, tomēr maksimālais ūdens līmenis novērots mēneša izskaņā. Novembra pēdējās dienās Kurzemi šķērsoja nokrišņu zona, kā rezultātā ļoti strauji paaugstinājās ūdens līmenis Užavā, Rīvā un Cīravā, sasniedzot palieņu applūšanas līmeni. Pēdējoreiz līdzīga situācija novērota 2008. gada novembrī, kad tika applūdinātas zemākās vietas. Lai gan ūdens līmenis strauji paaugstinājās, šāda varbūtība iespējama reizi piecos gados.

Novembra sākumā Latvijas upēs ūdens temperatūra bija ap 4°C, bet līdz mēneša beigām tā bija 2-4°C robežās.