KLIMATA PORTĀLS

2011. gada jūnija Latvijas upju režīma apskats

Nokrišņu daudzums Daugavas baseinā Latvijas teritorijā bija 48%, Aiviekstes un Gaujas 64%, Salacas 39%, Lielupes 82%, Ventas 94% no normas. Jūnijs bija siltāks par normu visā Latvijā, vairāk par normu nolija tikai Kuldīgā un Dobelē.

Daugavas ūdenīgums bija 71%, Aiviekstes 70%, Gaujas 89%, Lielupes 52%, Ventas 66% no normas.

1.attēls. Vidējie un maksimālie caurplūdumi 2011. gada jūnijā

Siltākā un sausākā bija mēneša pirmā dekāde, līdz ar to upju notece samazinājās. Iestājoties vēsākam un lietainākam laikam, otrajā un trešajā dekādē ūdens līmenis upēs pārsvarā nedaudz svārstījās. Izteiktākā ūdens līmeņu pazemināšanās tendence mēneša gaitā bija vērojama Daugavā.

Augstākie ūdens līmeņi un lielākie caurplūdumi Vidzemes, Latgales un Zemgales upēs pārsvarā novēroti mēneša sākumā, savukārt Kurzemes upēs – otrajā dekādē. Baltijas jūrā un Rīgas līcī ietekošo upju grīvu posmos augstākie ūdens līmeņi reģistrēti 23. jūnijā, kad dienvidrietumu, rietumu vēja ātrums jūras piekrastē sasniedza 22-23 m/s.

Zemākie līmeņi un mazākie ūdens caurplūdumi vairumā upju reģistrēti periodā no 7.

līdz 13. jūnijam, Rēzeknē, Tirzā, Ogrē, Misā – 17. jūnijā, bet Daugavā, Dubnā, Gaujas vidustecē, Salacā un Viesītē laikā no 27. līdz 30. jūnijam.

Mēneša ūdens līmeņu svārstību intervāls bija neliels. Daugavā Latvijas teritorijā tas sasniedza 0,8-1,8 m, Aiviekstē 0,4-0,5 m, Gaujā 0,2-0,6 m, Lielupē 0,2-0,5 m, Salacā 0,3-0,7 m, Ventā 0,2-0,5 m.

2.attēls. Diennakts maksimālie ūdens līmeņi 2011. gada jūnijā

Vidējā ūdens pietece Pļaviņu HES jūnijā bija 327 m³/s, maksimālā pietece 577 m³/s novērota 1. jūnijā, minimālā pietece 218 m³/s - 29. jūnijā.

Vēsākais ūdens Latvijas upēs bija bija mēneša sākumā un trešās dekādes vidū, turpretī siltākais - periodā no 9. līdz 12. jūnijam. Minimālā ūdens temperatūra jūnijā Vidzemes upēs bija +12...+17º C, Latgales upēs +14...+19º C Kurzemes upēs un Zemgales upēs +16...+18º C robežās.

Savukārt mēneša maksimālā ūdens temperatūra sasniedza Vidzemes upēs +18...+22º C, Latgales upēs +22...+25º C, Kurzemes upēs +23...+26º C un Zemgales upēs +24...+27º C.

Jūnijā upju gultnēs turpinājās veģetācijas attīstība. Ūdensaugi upju gultnēs pārsvarā auga pa visu teces šķērsgriezumu. Daugavas un Gaujas straujākie posmi bija brīvi no ūdensaugiem.

14.07.2011.