KLIMATA PORTĀLS

2017. gada jūlija Latvijas upju režīma apskats

Kopējais nokrišņu daudzums Latvijā jūlijā bija 73,0 mm, kas ir 5% zem mēneša normas (76,9 mm). Visvairāk nokrišņu bija Daugavpilī (150,4 mm), nokrišņiem bagātākā diena bija 12. jūlijs, kad nolija 79,9 mm, bet vismazāk nokrišņu bija Ainažos – 22,0 mm.

Kopumā nokrišņu daudzums jūlijā Daugavas baseinā Latvijas teritorijā bija 146%, Aiviekstes baseinā 112% un Gaujas baseinā 116% virs normas, bet Lielupes un Ventas baseinos nokrišņi bija attiecīgi 84% un 73% zem normas.

  1. attēls. Nokrišņu daudzums Latvijas upju baseinos 2017. gada jūlijā

Jūlijā Daugavas ūdenīgums bija 113%, Aiviekstes 129%, Gaujas 126%, Lielupes 106% un Ventas 68% no normas (2. attēls). Vidējā ūdens pietece Pļaviņu HES jūlijā bija 376 m3/s, maksimālā pietece 483 m3/s novērota 15. jūlijā un minimālā pietece 268 m3/s 8. jūlijā.

  1. attēls. Vidējie un maksimālie ūdens caurplūdumi 2017. gada jūlijā

Daugavā ūdens līmenis svārstījās no 67-170 cm virs stacijas nulles, vislielākās svārstības novērotas Piedrujas novērojumu stacijā. Maksimālais ūdens līmenis Daugavas augštecē novērots jūlija vidū, bet posmā Polocka – Jēkabpils mēneša pēdējās dienās. Minimālais ūdens līmenis galvenokārt novērots mēneša sākumā.

Daugavas baseina pietekās maksimālais ūdens līmenis galvenokārt novērots jūlija vidū. Ūdens līmeņa svārstības Aiviekstē bija 96-191 cm, Ogrē 102-137 cm, Dubnā 47-111 cm, Lielajā Juglā 75 cm un Mazajā Juglā 43 cm virs stacijas nulles.

Gaujā ūdens līmeņa izmaiņas bija no 47-51 cm virs stacijas nulles, savukārt Gaujas pietekās ūdens līmeņa svārstības bija no 19-89 cm, vislielākās svārstības bija Tirzā. Maksimālais ūdens līmenis Gaujā, Salacā un to baseinu pietekās galvenokārt novērots mēneša vidū.

Lielupē pie Mežotnes un Staļģenes pēdējo 20 gadu laikā jūlijā novērots viens no augstākajiem ūdens līmeņiem. Visaugstākais ūdens līmenis novērots 1998. gada jūlija vidū 380-393 cm virs stacijas nulles. Šogad maksimālās vērtības novērotas 3-4 dienas vēlāk 17.-18. jūlijā. Lielupē posmā Mežotne –Staļģene ūdens līmeņa izmaiņas bija 107-148 cm robežās, savukārt posmā Jelgava – Sloka tikai 56-58 cm robežās.

Ventā un tās pietekās bija nelielas ūdens līmeņa svārstības, maksimālais ūdens līmenis 14. un 15. jūlijā.

  1. attēls. Diennakts maksimālie ūdens līmeņi 2017. gada jūlijā

Jūlijā ūdens temperatūra Vidzemes un Kurzemes upēs bija 14-20°C, Latgales upēs 17-20°C un Zemgales upēs 16-19°C robežās. Vissiltākais ūdens upēs bija mēneša trešajā dekādē (4. attēls).

  1. attēls Latvijas upju vidējā ūdens temperatūra 2017. gada jūlijā