KLIMATA PORTĀLS

2014. gada oktobra Latvijas upju režīma apskats

Nokrišņu daudzums Daugavas baseinā Latvijas teritorijā bija 150%, Aiviekstes 194%, Gaujas 159%, Salacas 102%, Ventas 106% no normas. Oktobrī visvairāk nolija Ogres novada Lielpēčos 168 mm, Dobelē 150 mm, Zosēnos 147 mm, bet mazākais nokrišņu daudzums - 51-53 mm reģistrēts Daugavpilī un arī Vičaku novērojumu stacijā pie Irbes upes.

Daugavas ūdenīgums bija 42%, Aiviekstes 178%, Ogres 296%, Gaujas 143%, Salacas 70%, Lielupes 62%, Ventas 72%, no normas (1.attēls).

Vidējā ūdens pietece Pļaviņu HES bija 264 m³/s, minimālā pietece 157 m³/s novērota 5. oktobrī, maksimālā pietece 443 m³/s – 22. oktobrī.

Oktobra sākumā Latvijas upēs turpinājās mazūdens periods. Zemākie ūdens līmeņi un mazākie caurplūdumi pārsvarā novēroti pirmās dekādes otrajā pusē, bet Daugavā periodā no 10. līdz 14. oktobrim.

Oktobra otrajā dekādē intensīvi lija, nokrišņu daudzums 3,5 reizes pārsniedza dekādes normu un bija arī lielāks par visa mēneša ilggadīgi vidējo lielumu. Visvairāk lija samērā šaurā joslā, kas orientēta virzienā no dienvidrietumiem uz ziemeļaustrumiem.

Upju notece palielinājās, augstākie ūdens līmeņi un lielākie ūdens caurplūdumi tika sasniegti oktobra otrajā pusē: Pededzē, Ogrē, Lielajā un Mazajā Juglā, Tirzā, Bērzē, Tērvetē, Ventā, Imulā periodā no 15. līdz 18. oktobrim; Daugavā un Lielupē Jelgavas – Kalnciema posmā laikā no 26. līdz 31. oktobrim, bet vairumā Latvijas upju no 21. līdz 25. oktobrim (2.attēls).

Oktobrī kopējais ūdens līmeņa svārstību intervāls Daugavā sasniedza 0.2 – 0.5 m, Salacā 0.4-0.7 m, Lielupē 0.6-0.9 m, Ventā 0.7-1.3 m, Gaujā 1.3 – 2.3 m. Savukārt mazākajās upēs ūdens līmeņu svārstības bija ievērojami krasākas: Pededzē un Aiviekstē 2.1-3.5 m, Ogrē un Lielajā Juglā 3.1- 4.0 m, Svētē, Misā un Bērzē 1.6-2.7 m.

Ar nokrišņiem visbagātākā diennakts bija 14. oktobris. Šajā diennaktī tika uzstādīti jauni diennakts maksimālā nokrišņu daudzuma rekordi oktobra mēnesī: Dobelē 74,3 mm, Ogres novada Lielpēčos 69,8 mm un Zosēnos 43,5 mm.

Ilgstošais stiprais lietus izraisīja straujus lietus uzplūdienus Latgales, Vidzemes un Zemgales upēs, daudzviet appludinot upju palienes. Izrādījās, ka 2014. oktobrī augstākie ūdens līmeņi šī gada pirmajos desmit mēnešos novēroti Daugavas pietekās Aiviekstē, Ogrē, Mazajā Juglā; Gaujā un tās pietekās Tirzā un Amatā; Lielupes pietekās Tērvetē un Bērzē. Iepriekšējo reizi augstāki ūdens līmeņi šajās upēs bija tikai 2013. gada pavasara palos. Interesanti, ka Bērzē šogad divas reizes novēroti vienādi augstākie līmeņi – 12. janvārī un 15. oktobrī. Savukārt Lielajā Juglā šī gada 30. augustā tika novērots par 37 cm augstāks ūdens līmenis nekā 16. oktobrī.

Aiviekstes palienes bija applūdušas periodā no 14. līdz 31. augustam. Vidzemes upēs ūdens līmeņu kāpums bija ļoti straujš, palieņu applūšana mazākajās upēs sākās jau 14. oktobrī. Palieņu applūšanas līmenis Ogres lejtecē bija pārsniegts 15.-16. oktobrī, Lielās Juglas no 14. līdz 18. oktobrim un no 21. līdz 24. oktobrim (3. attēls). Arī Amatas palienes nedaudz applūda 21.-22. oktobrī.

15. oktobrī Ogres novada dome izsludināja ārkārtas situāciju gan Ogrē, gan visā novadā, jo stiprais lietus izraisīja Ķilupes, Urgas, Ogres arī Mazās Juglas un tās pietekas Abzes pārplūšanu, nodarot lielus materiālos zaudējumus. Plūdu laikā tika bojāti pašvaldības īpašumā esošie infrastruktūras objekti: ielas, ceļi, caurtekas, grāvji, dambis, kā arī applūda vismaz 120 īpašumi, no kuriem apmēram 50 ir dzīvojamās mājas (BNS).

Tik augsts ūdens līmenis kā 2014. gada 16. oktobrī Ogrē Lielpēču novērojumu stacijā atkārtojas samērā bieži – vienu reizi 5 līdz 6 gados, taču tas parasti notiek pavasara palu laikā. Iepriekšējo reizi vasaras- rudens periodā par 0,52 m augstāks ūdens līmenis novērots 1930. gada 7. novembrī, bet novērojumu periodā kopš 1927. gada augstākais lietus izraisītais līmenis 1928. gada 21. jūnijā bija par 0,72 m augstāks nekā šogad.

  1. attēls. Pārplūdusī Urgas upe Pārogrē 2014. gada 15. oktobrī (foto A. Bērziņa)

Augstākā ūdens temperatūra pārsvarā novērota 1. oktobrī, dažviet 4.-5. oktobrī: Latgales upēs +10...+13° C, Vidzemes upēs +10...+12° C, Zemgales upēs +11...+14° C un Kurzemes upēs +11...+13° C robežās. Savukārt zemākā ūdens temperatūra galvenokārt reģistrēta periodā no 25.- 26. oktobrim: Vidzemes upēs +0,5...+4° C, Latgales upēs +0,5...+3° C, Zemgales upēs +1...+5° C un Kurzemes upēs +3...+4° C robežās.

Oktobra otrajā pusē ūdensaugi pārsvarā bija nogūluši upes dibenā.