KLIMATA PORTĀLS

2006. gada marta Latvijas upju režīma apskats

Nokrišņu kopējais daudzums martā Daugavas baseinā Latvijas teritorijā bija 87%, Aiviekstes 76%, Gaujas 69%, Salacas 76%, Lielupes 90%, Ventas 64% no normas.

Daugavas ūdenīgums bija 26%, Aiviekstes 25%, Gaujas 46%, Salacas 34%, Lielupes 20%, Ventas 28% no normas.

Marta sākumā ledus biezums Daugavā no iztekas līdz Pļaviņām bija 23-56 cm, Aiviekstē 35-55 cm, Gaujas augštecē ap 60 cm, pie Valmieras un Carnikavas 36-38 cm, Lielupē un tās pietekās 30-44 cm, Ogres lejtecē ap 40 cm. Ledus biezums pirmajās divās marta dekādēs atsevišķos upju posmos pat nedaudz palielinājās.

Marta pirmajā un otrajā dekādē upēs turpinājās ziemas mazūdens periods ar nelielām ūdens līmeņu svārstībām. Diennakts vidējā gaisa temperatūra virs 0° paaugstinājās Latvijas rietumu daļā 27. martā, visā teritorijā- 28. martā.

Sniega kušana un ūdens līmeņa celšanās upēs sākās marta trešās dekādes 2. pusē. Sniega kušanu paātrināja lietus, tāpēc jau 29. martā sākās ledus iešana Ventā, savukārt 30. martā Mūsā pie Bauskas un Lielupes augštecē. Ledus iešanas sākums šogad kavējās Kurzemē apmēram 3 nedēļas, Zemgalē – 2 nedēļas. Ledus iešanas laikā upēs daudzviet veidojās ledus sastrēgumi, tomēr zemo ūdens ūdens līmeņu dēļ netika novērota plaša palieņu applūšana.

Valsts austrumu daļas upēs ledus pārsvarā saglabājās visu mēnesi. Marta beigās ledus kusa uz vietas, ledus segā parādījās izskalojumi un vaļumjoslas. Vietām straujākos posmos , piemēram Gaujā pie Siguldas, plānā ledus sega saira 31. martā.

Augstākie ūdens līmeņi upēs reģistrēti marta beigās.

Vidējā ūdens pietece Pļaviņu HES martā bija 154 m³/s, minimālā pietece 141 m³/s novērota 3. un 14. martā, maksimālā 289 m³/s - 31. martā .

PN HPD

Tālr. 7032615