KLIMATA PORTĀLS

2014. gada aprīļa Latvijas upju režīma apskats

Nokrišņu daudzums aprīlī Daugavas baseinā Latvijas teritorijā bija 94%, Aiviekstes 63%, Gaujas 76%, Salacas 47%, Lielupes 82%, Ventas 66% no normas. Lielākais nokrišņu daudzums (40-44 mm) reģistrēts Siguldā, Kalnciemā un Pļaviņās savukārt mazākais (12-15 mm) Liepājā, Ainažos un Rucavā.

Daugavas ūdenīgums bija 38%, Aiviekstes 43%, Gaujas 37%, Lielupes 51%, Ventas 41% no normas (1.attēls). Vidējā ūdens pietece Pļaviņu HES aprīlī bija 773 m³/s, maksimālā pietece 1023 m³/s novērota 1. aprīlī, minimālā pietece 540 m³/s novērota 30. aprīlī.

Upju notece samazinājās mēneša sākumā un periodā no 17. aprīļa līdz mēneša beigām, jo nokrišņu daudzums tad bija pavisam niecīgs. Pirmās dekādes otrajā pusē notece palielinājās (2.attēls), jo visvairāk lija laikā no 7. līdz 9. aprīlim.

Augstākie ūdens līmeņi un lielākie mēneša caurplūdumi Daugavā, Aiviekstē, Gaujā, Salacā, Ventā un Bārtā novēroti 1. aprīlī, bet Latgales, Vidzemes un Kurzemes mazākajās upēs un Zemgales upēs – pārsvarā periodā no 9. līdz 11. aprīlim. Savukārt jūras ietekmētajās Daugavas, Gaujas un Lielupes lejtecēs – 16. aprīlī. Aprīļa lielāko daļu, no sākuma līdz pat trešās dekādes vidum, bija applūdušas Aiviekstes zemākās palienes. Zemākie mēneša ūdens līmeņi un mazākie caurplūdumi Latvijas upēs novēroti 27.-30. aprīlī.

Aprīlī ūdens līmeņu mēneša svārstību amplitūda Daugavā bija 0.7–1.8 m, Lielajā Juglā 2.0 m, Aiviekstē 1.3-1.5 m, Gaujā 0.8-0.9 m, Lielupē 0.5-1.6 m, Ventā par 1.0-1.4 m, Bērzē un Misā 1.6-1.8 m.

Zemākā ūdens temperatūra reģistrēta periodā no 1. līdz 5. aprīlim, kad ūdens temperatūra Vidzemes upēs bija +1...+4° C, Latgales upēs +2...+4° C, Zemgales upēs un Kurzemes upēs +3...+5° C robežās.

Turpmāk ūdens pakāpeniski iesila un mēneša beigās ūdens temperatūra Vidzemes upēs sasniedza +11...+16° C, Latgales upēs +14...+17° C, Zemgales upēs +14...+18° C un Kurzemes upēs +11...+17° C.

  1. attēls. Dubna Vārkavas novadā 26. aprīlī ( Foto A. Zubaničs)