KLIMATA PORTĀLS

2016. gada oktobra Latvijas upju režīma apskats

Kopumā Latvijā nokrišņi oktobrī bija ap normu visos upju baseinos (1.attēls). Spēcīgi nokrišņi tika novēroti 2. oktobrī visā Latvijā, visvairāk nokrišņu tika fiksēts Bauskas NS 25,9 mm. Oktobra otrā dekāde bija ļoti sausa visā Latvijā un fiksētie nokrišņu daudzumi svārstījās robežās no 0,1–0,3 mm. Oktobra trešajā dekādē Latvijai no dienvidrietumiem pietuvojās neliels, tomēr aktīvs ciklons, tādēļ gandrīz katru dienu bija vērojami nokrišņi. Visvairāk nokrišņu bija Daugavas baseina novērojumu stacijās 25. oktobrī (19–27 mm).

Kopumā nokrišņu daudzums septembrī Daugavas baseinā Latvijas teritorijā bija 137%, Aiviekstes baseinā 112%, Gaujas baseinā 84%, Lielupes baseinā 117%, bet Ventas baseinā 47% no normas.

  1. attēls. Nokrišņi Latvijas upju baseinos 2016. gada oktobrī

Oktobrī Daugavas ūdenīgums bija 51%, Aiviekstes 37%, Gaujas 68%, Lielupes 62% un Ventas 35% no normas (2. attēls). Vidējā ūdens pietece Pļaviņu HES oktobrī bija 340 m3/s, maksimālā pietece 340 m3/s novērota 31. oktobrī, bet minimālā pietece 171 m3/s 6. oktobrī.

  1. attēls. Vidējie un maksimālie ūdens caurplūdumi 2016. gada oktobrī

Latvijas upēs oktobrī galvenokārt bija novērojamas ūdens līmeņa svārstības ar nelielu tendenci līmenim paaugstināties (3. attēls). Daugavā ūdens līmenis pakāpeniski līdz mēneša beigām paaugstinājās par 42–81 cm. Daugavas baseina upēs ūdens līmenis straujāk sāka paaugstināties oktobra beigās nokrišņu ietekmē, piemēram, Aiviekstē par 47–100 cm, Ogrē par 54–93 cm un Lielajā Juglā par 84 cm.

Salacā ūdens līmeņa pazemināšanās aizsākās jau septembrī un turpinājās arī oktobrī, tikai mēneša beigās nokrišņu ietekmē ūdens līmenis nedaudz paaugstinājās. Gaujā bija vērojamas ūdens līmeņa svārstības, tomēr oktobra trešajā dekādē ūdens līmenis paaugstinājās. Austrumu vēju ietekmē Lielupē posmā Lielupes grīva–Jelgava ūdens līmenis kopš oktobra sākuma līdz trešās dekādes vidum pazeminājās par 81–82 cm. Sākot ar 25.–26. oktobri rietumu vēju un nokrišņu ietekmē ūdens līmenis pakāpeniski paaugstinājās. Arī pārējos upju grīvu posmos austrumu puses vēju ietekmē oktobrī ūdens līmenis pazeminājās.Ventā bija novērojamas ūdens līmeņa svārstības.

Oktobrī, valdot austrumu puses vējiem, ūdens līmenis pazeminājās arī Rīgas līcī un Baltijas jūrā. Viszemāko ūdens līmeni Baltijas jūrā novēroja 15. oktobrī, savukārt Rīgas līcī 22. oktobrī. Trešās dekādes vidū austrumu puses vējus nomainīja rietumu puses vēji, tādēļ ūdens līmenis sāka paaugstināties.

  1. attēls. Diennakts maksimālie ūdens līmeņi 2016. gada oktobrī

Latvijas upēs oktobrī ūdens temperatūra turpināja pakāpeniski pazemināties un ūdens kļuva vēsāks. Vidējā ūdens temperatūra oktobrī Vidzemes, Zemgales un Kurzemes upēs bija 6–8ºC, bet Latgales upēs 5–7ºC robežās.

Oktobrī vairumā Latvijas upju ūdensaugi bija nogūluši upes gultnē vai upe bija brīva no ūdensaugiem.