KLIMATA PORTĀLS

2015. gada augusta Latvijas upju režīma apskats

Nokrišņu daudzums Daugavas baseinā Latvijas teritorijā bija 22%, Aiviekstes 15%, Gaujas 28%, Lielupes 26%, Ventas 32% no normas. Daugavas ūdenīgums bija 27%, Aiviekstes 36%, Gaujas 71%, Lielupes 18%, Ventas 54%, no normas (1. attēls).

Vidējā ūdens pietece Pļaviņu HES bija 94,3 m3/s, maksimālā pietece 102 m3/s novērota 1. un 2. augustā, minimālā pietece 84,0 m3/s - 31. augustā.

Kopš 2015. gada aprīļa Daugavas notece ir ievērojami mazāka par vidējo ilggadējo lielumu. Daugavā pie Daugavpils un Jēkabpils augusta mēneša vidējais ūdens caurplūdums šogad bija vismazākais visā novērojumu periodā. Līdz šim mazākā augusta vidējā notece ir bijusi 1939. gadā.

Augusts Latvijā bija siltāks un sausāks nekā parasti. Periodā no 14. līdz 24. augustam visā Latvijā nebija nokrišņu, jo laiku noteica anticiklona darbība. Līdz ar to visu mēnesi Latvijas upēs turpinājās mazūdens periods, upju notece lēni pazeminājās vai nedaudz svārstījās. Augustā ūdens līmeņa svārstību intervāls Daugavā (posmā no Piedrujas līdz Jēkabpilij) sasniedza 10 - 13 cm, Lielajā Juglā pie Zaķiem 55 cm, Gaujā 13 - 74 cm, Lielupē 35 – 75 cm, Ventā 50 - 88 cm.

Augstākie ūdens līmeņi un lielākie ūdens caurplūdumi novēroti mēneša sākumā periodā no 1. līdz 6. augustam, savukārt zemākie ūdens līmeņi un mazākie ūdens caurplūdumi - periodā no 24. līdz 29. augustam (2. attēls). 2015. gada 27.-28. augustā Daugavā pie Daugavpils un Jēkabpils reģistrēts visā novērojumu periodā zemākais jūlija mēneša minimālais ūdens līmenis.

Augusta trešās dekādes otrajā pusē lietus ietekmē ūdens līmenis upēs pārsvarā nedaudz paaugstinājās.

Vissiltākais ūdens upēs bija periodā no 8. līdz 13. augustam. Maksimālā ūdens temperatūra Vidzemes upēs sasniedza +18...+24ºC, Zemgales upēs +21...+26ºC, Latgales upēs +21...+28ºC, Kurzemes upēs +16...+25ºC. Savukārt mēneša zemākās ūdens temperatūras vairākās Zemgales un Kurzemes upēs reģistrētas augusta pirmajās dienās. Pārsvarā ūdens upēs visvairāk atdzisa otrās un trešās dekādes mijā, jo 19. 20 un 21. augusta naktīs vietām tika pārspēti minimālās gaisa temperatūras rekordi. Minimālā ūdens temperatūra Vidzemes upēs bija +11...+17ºC, Latgales upēs +12...+19ºC, Zemgales upēs +13…+19ºC un Kurzemes upēs +12…+18ºC robežās.

Augustā turpinājās veģetācijas attīstība upju gultnēs. Ūdensaugi lielākajās upēs vietām auga tikai gar krastiem, bet mazāko upju lēnākajos posmos pa visu teces šķērsgriezumu, aizņemot pat 8-9 balles no upes šķērsprofila.

  1. attēls. Daugava pie Jēkabpils 2015.gada 27. augustā