KLIMATA PORTĀLS

2014 . gada augusta Latvijas upju režīma apskats

Nokrišņu daudzums Daugavas baseinā Latvijas teritorijā bija 201%, Aiviekstes 151%, Gaujas 193%, Lielupes 163%, Ventas 136% no normas. Daugavas ūdenīgums bija 44%, Aiviekstes 106%, Gaujas 85%, Lielupes 67%, Ventas 59%, no normas (1. attēls).

Vidējā ūdens pietece Pļaviņu HES bija 161 m3/s, maksimālā pietece 200 m3/s novērota 31. augustā, minimālā pietece 145 m3/s - 15. augustā.

Augusta pirmajā dekādē laiks bija ļoti karsts ar salīdzinoši nelielu nokrišņu daudzumu. Periodā no 3. līdz 5. augustam diennakts vidējā gaisa temperatūra vietām pārsniedza normu par 10-11 grādiem. Līdz ar to Latvijas upēs turpinājās mazūdens periods, upju notece lēni pazeminājās vai nedaudz svārstījās. Mēneša zemākie ūdens līmeņi un mazākie ūdens caurplūdumi novēroti periodā no 3. līdz 8. augustam (2. attēls).

Otrās dekādes sākumā gaisa temperatūra pazeminājās un mēneša otrajā pusē tā bija zemāka par normu. Savukārt nokrišņu daudzums otrajā un trešajā dekādē pārsniedza normu vairāk kā divas reizes, bet atsevišķās vietās pat četras un gandrīz piecas reizes. Arī upju notece palielinājās un mēneša maksimumu pārsvarā sasniedza laikā no 26. līdz 31. augustam. Vietām, piemēram Misā pie Lielveisiem, Ventā pie Vārdavas ietekas un Kuldīgas augstākie ūdens līmeņi tika reģistrēti no 13. līdz 17. augustam. Augustā ūdens līmeņa svārstību intervāls Daugavā posmā no Piedrujas līdz Jēkabpilij sasniedza 20 - 36 cm, Ventā 14 - 34 cm, Lielupē 72 – 91 cm, Gaujā 32 - 98 cm, Ogrē 164 cm, Mazajā Juglā 202 cm, Lielajā Juglā 451 cm.

Visspēcīgākās lietusgāzes augusta trešajā dekādē saņēma Vidzemes augstienes dienvidrietumu piekāje. Siguldā 28. augustā vien nolija 59.6 mm, bet visā mēnesī kopā 227.7 mm. Arī Ogres novada Lielpēčos 27. un 28. augustā nolija 50.3 mm un mēnesī kopā 185 mm. Ilgstošā, stiprā lietus rezultātā Vidzemes rietumu daļas mazajās upēs 27. augustā sākās ļoti straujš lietus uzplūdiens, kas maksimumu sasniedza Ogrē 29. augustā, bet Lielajā un Mazajā Juglā 30. augusta naktī (3.attēls). Straujākais ūdens līmeņa kāpums par 309 cm Lielajā Juglā novērots 28. augustā. Kopumā laikā no 25. līdz 30. augustam Lielajā Juglā Zaķu novērojumu stacijā ūdens līmenis paaugstinājās par 4.18 m, sasniedzot atzīmi 6.84 m BS, kas bija augstākais līmenis kopš 2013. gada 17. aprīļa. Šī gada lietus uzplūdiena laikā Lielās Juglas palienes pie Zaķiem bija applūdušas no 28. augusta līdz mēneša beigām. Garkalnē pārplūda Lielās Juglas labā krasta pieteka Krievupe, skarot 10 dzīvojamās mājas.

Vissiltākais ūdens upēs bija karstajā periodā no 3. līdz 7. augustam. Maksimālā ūdens temperatūra Vidzemes un Zemgales upēs sasniedza +22...+27ºC, Latgales upēs +23...+29ºC, Kurzemes upēs +21...+27ºC. Daugavā divās novērojumu stacijās 4. augustā tika reģistrēti jauni ūdens temperatūras rekordi - Piedrujā ūdens iesila līdz 28.7ºC un Vaikuļānos līdz 27.7ºC. Līdz šim augstākā ūdens temperatūra Piedrujā (27.8ºC) novērota 1947. gada 30. jūnijā un Vaikuļānos (26.3ºC) 2010.gada 18. jūlijā.

Otrajā un trešajā dekādē ūdens temperatūra pakāpeniski pazeminājās līdz mēneša zemākajām vērtībām periodā no 26. līdz 31. augustam - Vidzemes upēs +13...+15ºC, Latgales upēs +14...+16ºC, Zemgales upēs un Kurzemes upēs +13…+16ºC robežās.

Mēneša vidējā ūdens temperatūra Daugavā un Ventā pie Kuldīgas pārsniedza normu par 2 grādiem, Lielupē un Gaujā par 1 grādu, bet Salacas lejtecē tā bija tuva normai.

Augustā turpinājās veģetācijas attīstība upju gultnēs. Ūdensaugi lielākajās upēs vietām auga tikai gar krastiem, bet mazāko upju lēnākajos posmos pa visu teces šķērsgriezumu, aizņemot pat 8-9 balles no upes šķērsprofila.

  1. attēls Salaca Skaņākalna dabas parkā 2014.gada 23. augustā (foto L.Klints)