Vizuālie materiāli
KLIMATA PORTĀLS
IZVĒLNE
Publicēts: 15.12.2022.
Atjaunots: 05.04.2023.

Pašvaldību klimatiskie raksturojumi

Šajā sadaļā var atrast informāciju par katra Latvijas novada un valstspilsētas ar atsevišķu pašvaldību klimatiskajiem rādītājiem balstoties uz LVĢMC meteoroloģiskajiem novērojumiem un nākotnes klimatiskajiem modeļiem.

Kartes sadaļā redzams, kuras no Latvijas pašvaldībām ar konkrētiem klimatiskajiem riskiem tiek skartas visvairāk (3. riska klase), kuras vismazāk (1. riska klase), kā arī ir iespēja aplūkot, kāda ir pašvaldību gada vidējā gaisa temperatūra un gada kopējais nokrišņu daudzums.

Informāciju par katru pašvaldību iespējams aplūkot, kartē izvēloties attiecīgo pašvaldību*, vai arī izvēlnes sadaļā atrodot sev interesējošo pašvaldību.

Parametrs:
Karte interaktīvā formā pieejama uz platāka ekrāna.

Pagātnes datu vērtības iegūtas, veicot aprēķinus katrā no meteoroloģisko novērojumu stacijām, pēc tam interpolējot rezultātus līdz pašvaldību līmenim. Vidējās gaisa temperatūras un nokrišņu daudzuma analīzē izmantotas homogenizētas diennakts datu rindas.

Ekstremālo vērtību aprēķinā (minimālā un maksimālā gaisa temperatūra) izmantoti LVĢMC meteoroloģisko novērojumu staciju dati. Katrai pašvaldībai atrasta tuvākā novērojumu stacija un sniegta informācija par to, bet, ja konkrētajā pašvaldībā atrodas viena vai vairākas no stacijām, tad sniegta informācija par katru no tām.

Riska klašu aprēķinā izmantoti dati no klimatiskās references (1961.-1990. gads) un klimatiskās normas (1991.-2020. gads) perioda. Vidējās gaisa temperatūras un nokrišņu daudzuma aprēķinā izmantotas klimatiskās normas perioda datu rindas.

Nākotnes prognozes par klimata pārmaiņām pašvaldību līmenī iespējams aplūkot apskata sadaļā “Prognozētās klimata pārmaiņas”. Aprēķini veikti 10x10 km datu režģī balstoties uz klimata pārmaiņu scenāriju RCP 4.5 un RCP 8.5 datiem. Detalizētāks klimata pārmaiņu scenāriju apraksts ir pieejams LVĢMC ziņojumā "Klimata pārmaiņu scenāriji Latvijai". Aprēķini ir balstīti uz zinātnieku izstrādātiem modeļu ansambļiem, ņemot vērā vairāku klimatisko modeļu vērtības. Apskatos redzamie rezultāti atspoguļo tikai vidējās ansambļa datu vērtības.

*kartes interaktivitāte nav pieejama uz šauriem ekrāniem.