KLIMATA PORTĀLS

2010. gada septembra Latvijas upju režīma apskats

Nokrišņu daudzums Daugavas baseinā Latvijas teritorijā bija 116%, Aiviekstes 151%, Gaujas 130%, Salacas 140%, Lielupes 116%, Ventas 125% no normas. Septembrī visvairāk lija valsts dienvidrietumu daļā: Rucavā un Liepājā attiecīgi 179 un 143 mm. Turpretī vismazākais nokrišņu daudzums (55-61 mm) reģistrēts Skultē, Mežotnē un Skrīveros.

Daugavas ūdenīgums bija 112%, Aiviekstes 141%, Gaujas 152%, Lielupes 173%, Ventas 222%, Salacas 225% no normas.

1.attēls. Vidējie un maksimālie caurplūdumi 2010. gada septembrī

Stipras un ilgstošas lietusgāzes laikā no 2. līdz 4. septembrim izraisīja upju noteces palielināšanos Latvijas centrālajos un austrumu rajonos. Savukārt lietainais periods no 15. līdz 22. septembrim lielākos lietus uzplūdienus izsauca Kurzemes upēs.

Ūdens līmeņu mēneša svārstību intervāls Bārtā sasniedza 2,6-3,3 m, Ventā 1,3-2,0 m, Lielajā Juglā, Tirzā, Dubnā un Pededzē 1,1-1,7 m, Aiviekstē 0,9-1,4 m, Salacā 0,6-1,1 m, Daugavā 0,3-1,0 m, Gaujā 0,7-0,8 m, Lielupē 0,4-0,9 m.

Augstākie ūdens līmeņi un lielākie ūdens caurplūdumi vairumā Latvijas upju novēroti laikā no 1. līdz 9. septembrim, bet Salacā, Bārtā, Ventā, Imulā, Užavā – septembra trešajā dekādē.

2.attēls. Ūdens līmeņu svārstības 2010. gada septembrī

Zemākie ūdens līmeņi un mazākie caurplūdumi Daugavā, Aiviekstes un Salacas augštecēs un Tirzā reģistrēti 1. septembrī, bet Rēzeknē, Gaujas augštecē, Amatā, Ogrē, Lielajā Juglā, Lielupē, Viesītē, Mēmelē, Mūsā un Kurzemes upēs laikā no 14. līdz 18. septembrim. Savukārt Dubnā, Pededzē, Aiviekstes un Gaujas lejtecēs un Svētē viszemāk līmeņi nokritās periodā no 27. līdz 29. septembrim.

Vidējā ūdens pietece Pļaviņu HES bija 399 m3/s, maksimālā pietece 581 m3/s novērota 7.

septembrī, minimālā pietece 279 m3/s - 1. septembrī.

Septembra sākumā ūdens upēs bija visvairāk iesilis, turpmāko 4-5 dienu laikā ūdens temperatūra pazeminājās par 3-4 grādiem, pēc tam ilgstoši turpinājās nelielas temperatūras svārstības. Dažviet, kā piemēram Daugavā pie Piedrujas, Gaujā pie Siguldas, Rēzeknē, Lielajā Juglā, Viesītē, septembra vidū ūdens temperatūra bija par dažām grāda desmitdaļām augstāka nekā 1. septembrī. Maksimālā mēneša ūdens temperatūra sasniedza Vidzemes un Latgales upēs +14...+16° C, Zemgales upēs +14...+18° C, Kurzemes upēs +15...+17° C.

Straujāka ūdens atdzišana atsākās tikai septembra pēdējās dienās. Zemākā mēneša ūdens temperatūra visās Latvijas upēs novērota 30. septembrī: Vidzemes upēs +7...+10° C, Zemgales upēs +8...+11° C, Latgales un Kurzemes upēs +9...+11° C robežās.

Septembrī ūdensaugi upju gultnēs pārsvarā auga pa visu teces šķērsgriezumu, atsevišķos Daugavas un Gaujas posmos un Lielupes lejtecē veģetācija bija attīstījusies tikai pie krastiem. Trešajā dekādē vairākās Latgales un Vidzemes upēs ūdensaugi bija nogūluši upes dibenā.

PN HMPD

13.10.2010.