KLIMATA PORTĀLS

2013. gada maija Latvijas upju režīma apskats

Nokrišņu daudzums maijā Daugavas baseinā Latvijas teritorijā bija 125%, Aiviekstes 128%, Gaujas 151%, Lielupes 150%, Ventas 176% no normas. Visvairāk (119-135 mm) nolija Saldū un Salacgrīvā, turpretī Kolkā un Griškānos tikai 31-39 mm.

Daugavas un Lielupes ūdenīgums bija 145%, Aiviekstes 135%, Gaujas un Ventas - 138% no normas. Vidējā ūdens pietece Pļaviņu HES maijā bija 1617 m³/s, maksimālā pietece 3540 m³/s novērota 1. maijā, minimālā pietece 820 m³/s – 25. un 26. maijā.

Mēneša sākumā dekādē nokrišņu bija vismazāk, līdz 7. maijam valdīja sauss laiks. Maija otrajā un tešajā dekādē lija bieži, daudzviet tika novērotas spēcīgas lietusgāzes. Latvijas upju notece maija pirmajā pusē pārsvarā pakāpeniski samazinājās, turpmāk nokrišņu ietekmē ūdens līmeņi sāka svārstīties.

Augstākie ūdens līmeņi un lielākie ūdens caurplūdumi vairumā Latvijas upju novēroti 1. maijā, Amatā, Salacas lejtecē, Rojupē, Užavā, Rīvā un Bārtā 19.- 23. maijā, Irbē 25. maijā, bet Imulā un Abavā 28. - 29. maijā.

Savukārt zemākie ūdens līmeņi un mazākie ūdens caurplūdumi vairākās mazajās Vidzemes, Zemgales un Kurzemes upēs un arī Ventas lejtecē novēroti jau pirmās dekādes pēdējās vai otrās dekādes pirmajās dienās. Tomēr pārsvarā maija mēneša minimumi reģistrēti periodā no 16. līdz 24. maijam, Aiviekstē un Salacā - 29. maijā.

Mēneša ūdens līmeņu svārstību intervāls Daugavā sasniedza 2,9-5,6 m, Aiviekstē 1,8-3,0 m, Salacā 0,4-0,9 m, Lielajā Juglā 1,2 m, Gaujā 1,1-2,6 m, Lielupē 0,6-1,4 m, Ventā 0,8-1,2 m. Visu mēnesi joprojām bija applūdušas zemākās Aiviekstes palienes un periodā no 1. līdz 7. maijam Daugavas palienes Daugavpils - Jersikas posmā.

Zemākā mēneša ūdens temperatūra novērota 1. maijā. Minimālā maija mēneša ūdens temperatūra Vidzemes upēs bija +4...+7ºC, Latgales upēs +7...+8ºC , Kurzemes un Zemgales upēs +7..+9º C robežās.

Visvairāk ūdens iesila maija otrās dekādes beigās periodā no 18. līdz 20. maijam, kad ūdens temperatūra sasniedza Vidzemes upēs +15...+22º C, Latgales upēs +19...+23ºC, Kurzemes upēs +17...+22º C un Zemgales upēs +18...+25º C.

Maijā daudzviet upju gultnēs sākās veģetācijas attīstība.