KLIMATA PORTĀLS

2013. gada augusta Latvijas upju režīma apskats

Nokrišņu daudzums Daugavas baseinā Latvijas teritorijā bija 84%, Aiviekstes 79%, Gaujas 123%, Lielupes 112%, Ventas 73% no normas. Daugavas ūdenīgums bija 59%, Aiviekstes 80%, Gaujas 66%, Lielupes 32%, Ventas 64%, no normas. Vidējā ūdens pietece Pļaviņu HES bija 203 m3/s, maksimālā pietece 263 m3/s novērota 1. augustā, minimālā pietece 173 m3/s - 24. augustā.

Augustā Latvijas upēs turpinājās vasaras mazūdens periods ar nelielām ūdens līmeņu svārstībām. Daugavā posmā no Piedrujas līdz Jēkabpilij ūdens līmenis svārstījās tikai 30 - 40 cm, Gaujā 20 - 50 cm, Lielupē un Ventā 30 - 50 cm intervālā.

Ūdens līmeņa un caurplūduma mēneša maksimumi Daugavā, Rēzeknē, Aiviekstē, Lielupes augštecē un Svētē novēroti augusta sākumā, pārējās upēs pārsvarā ap mēneša vidu vai trešās dekādes sākumā. Savukārt zemākie ūdens līmeņi un caurplūdumi atsevišķos upju posmos reģistrēti augusta pirmajā dekādē, Daugavā periodā no 21. līdz 23. augustam, bet lielākajā daļā Latvijas upju 28. – 31. augustā.

Augstākā ūdens temperatūra +20...+26° C robežās novērota 8. – 9. augustā, savukārt zemākā +15...+19° C – periodā no 26. līdz 29. augustam.

3.attēls. Amata pie šosejas Rīga – Pleskava (foto L.Klints)