KLIMATA PORTĀLS

2011. gada augusta Latvijas upju režīma apskats

Nokrišņu daudzums Daugavas baseinā Latvijas teritorijā bija 136%, Aiviekstes 122%, Gaujas 141%, Salacas 144%, Lielupes 155%, Ventas 166% no normas. Visvairāk (162 mm) augustā nolija Rucavā, liels nokrišņu daudzums (141-155 mm) reģistrēts arī Rīgā, Kolkā, Kalnciemā un Stendē, savukārt vismazākais (63-66 mm) Daugavpilī, Dagdā un Zosēnos.

Daugavas ūdenīgums bija 57%, Aiviekstes 59%, Gaujas 77%, Salacas 63%, Lielupes 52%, Ventas 257%, no normas.

1.attēls. Vidējie un maksimālie caurplūdumi 2011. gada augustā

Augusts sākās ar sausu un saulainu laiku, līdz ar to upju notece samazinājās. Zemākie mēneša ūdens līmeņi un mazākie caurplūdumi pārsvarā reģistrēti laikā no 7. līdz 14. augustam. Augstākie līmeņi un lielākie ūdens caurplūdumi mēneša sākumā novēroti galvenokārt valsts rietumu daļas upēs, kur turpinājās lietus uzplūdiena krišanās fāze. Bērzē šī lietus uzplūdiena maksimums tika sasniegts 1. augustā un bija tikai par 8 cm zemāks nekā gada augstākais līmenis februārī. Arī vairākās Latvijas austrumu daļas upēs, kā piemēram, Dubnā, Aiviekstē, Gaujas augštecē un Tirzā augstākie mēneša līmeņi reģistrēti 1.- 2.augustā. Tomēr Vidzemes un Zemgales upēs augstākie līmeņi pārsvarā tika sasniegti otrās dekādes beigās un trešās dekādes sākumā, bet Daugavā – trešās dekādes beigās. Lietainākajā periodā no 8. līdz 23. augustam Latgales un Vidzemes upju notece nedaudz palielinājās, bet Kurzemes upēs un daļā Zemgales upju notece ievērojami pieauga.

Lielākais ūdens līmeņu mēneša svārstību intervāls novērots Kurzemes upēs: Imulā, Ciecerē un Bērzē 2,5 –2,7 m, Ventā 1,3-1,8 m, Abavā, Bārtā un Misā 1,5-1,6 m, Durbē, Rojā, Rīvā, Svētē 0,9-1,1 m. Ievērojamāki mazākas ūdens līmeņu svārstības bija Latgales un Vidzemes upēs: Daugavā 0,2-0,4 m, Gaujā 0,1-0,2 m, vienīgi Lielajā Juglā tās sasniedza nepilnu metru.

Ventā pie Kuldīgas novērojumu periodā kopš 1929. gada augusta mēnesī augstāks ūdens līmenis nekā 2011. gadā novērots tikai 1978., 1980.,1987. un 1988. gados. Šī gada augustā maksimālais līmenis bija par 1 metru zemāks nekā ilggadīgi augstākais augusta līmenis 1988. gadā.

2.attēls. Ūdens līmeņu svārstības 2011. gada augustā

Vidējā ūdens pietece Pļaviņu HES bija 193 m3/s, maksimālā pietece 240 m3/s novērota 30.

augustā, minimālā pietece 166 m3/s - 17. augustā.

Visvairāk ūdens bija iesilis augusta sākumā, kad ūdens temperatūra sasniedza Zemgales upēs +18...+25° C, Latgales upēs +20...+24° C, Vidzemes upēs +20...+23° C, Kurzemes upēs +18...+22° C.

Mēneša gaitā ūdens temperatūra nedaudz svārstījās. Zemākā ūdens temperatūra Latvijas upēs pārsvarā novērota 31. augustā, Daugavā Piedrujas – Vaikuļānu posmā un dažās mazajās Kurzemes upēs periodā no 11. līdz 13. augustam. Minimālā ūdens temperatūra Vidzemes upēs bija +15...+16° C , Zemgales upēs +15...+18° C, Latgales upēs +15...+19°C, Kurzemes upēs +14...+17° C robežās.

Tikai straujākos posmos upju gultnes augustā bija brīvas. Pārsvarā ūdensaugi upju gultnēs auga pa visu teces šķērsgriezumu.

PN HMPD

14.09.2011.