KLIMATA PORTĀLS

2008. gada marta Latvijas upju režīma apskats

Nokrišņu kopējais daudzums martā Daugavas baseinā Latvijas teritorijā bija 186%, Aiviekstes 224%, Gaujas 236%, Salacas 167%, Lielupes 166%, Ventas 174% no normas. Marts šogad bija 2-3° siltāks par normu.

Daugavas ūdenīgums bija 241%, Aiviekstes 189%, Gaujas 178%, Salacas 222%, Lielupes 127%, Ventas 163% no normas.

Diennakts vidējā gaisa temperatūra pazeminājās zem 0° pirmajā dekādē un otrās dekādes beigās. Upju noteces svārstības noteica gan nokrišņu daudzums, gan atkušņu un sala periodu mija. Trešajā dekādē upju baseinos izveidojās sniega sega, dekādes vidū Latgalē un Vidzemes ziemeļaustrumu daļā sniega segas biezums vietām pārsniedza 40 cm. 27.-29. martā gaisa temperatūrai paaugstinoties, upēm pieplūda sniega kušanas ūdeņi un to notece atkal palielinājās.

Zemākie ūdens līmeņi Latvijas upēs pārsvarā tika novēroti periodā no 27. līdz 31. martam, izņemot Daugavu, kur viszemākie līmeņi bija mēneša sākumā.

Augstākie ūdens līmeņi galvenokārt novēroti laikā no 4. līdz 8.martam. Tomēr mazākajās Vidzemes augstienes upēs: Lielajā Juglā, Amatā, Ogrē kā arī Svētē, Mūsā, Lielupes augštecē, Daugavas augšteces posmā līdz Ullai un Ventā pie Vārdavas augstākie līmeņi reģistrēti 15.-21.martā, savukārt Daugavā – posmā no Verhņedvinskas līdz Jēkabpilij – 31. martā.

Mēneša ūdens līmeņu svārstību intervāls Daugavā bija 1,0-2,2 m, Lielajā Juglā 1,8 m, Bārtā 1,3-1,7 m, Ventā 0,8-1,4 m, Gaujā 0,7-0,9 m, Lielupē 0,3-0,9 m.

Vidējā ūdens pietece Pļaviņu HES martā bija 1384m³/s, minimālā pietece 870 m³/s novērota 1. martā, maksimālā 1562 m³/s - 31. martā.

Latvijā upes pārsvarā bija brīvas no ledus. Reta ledus iešana periodā no 1. līdz 5. martam bija vērojama tikai Daugavā no Piedujas līdz Vaikuļāniem. Latvijas austrumu un centrālās daļas upēs sala periodos vietām īslaicīgi parādījās sākotnējās ledus formas: piesalas, vizmas, sniega putra un reti vižņi.

Savukārt Daugavas augšteces posmā marta sākumā vēl saglabājās sairstoša ledus sega.

Ledus iešana pie Vitebskas un Polockas sākās 1.-2. martā, posmā no iztekas līdz Suražai 4. - 5. martā. Mēneša augstākais līmenis pie Polockas novērots 1. martā, jo ledus sastrēgums uzstādināja līmeni par 2 metriem. Upes augštecē reta ledus iešana turpinājās līdz 20. martam.

Ūdens Latvijas upēs visvairāk iesila marta vidū un beigās. Vidzemes un Latgales upēs laikā no 14. līdz 17. martam ūdens temperatūra sasniedza +2...+3º C, līdzīga temperatūra bija arī 31. martā. Savukārt Zemgales upēs 31. martā ūdens temperatūra bija +4...+5º C , Kurzemes upēs +5...+6º C robežās.

2008. gada 17. aprīlī

PN HPD Tālr. 7032615