KLIMATA PORTĀLS

2013. gada oktobra Latvijas upju režīma apskats

Nokrišņu daudzums Daugavas baseinā Latvijas teritorijā bija 53%, Aiviekstes 56%, Gaujas 67%, Salacas 80%, Lielupes 33%, Ventas 49% no normas. Oktobrī visvairāk lija Vidzemē un valsts dienvidrietumu daļā: Salacgīvā, Siguldā un Rucavā attiecīgi 61 mm, 52 mm un 51 mm. Sausāks laiks valdīja Latvijas austrumu un centrālajā daļā, Dobelē nolija tikai 14 mm, Piedrujā 18 mm, Daugavpilī un Lubānā 22 mm, bet Rīgā un Kalnciemā 23 mm.

Daugavas ūdenīgums bija 39%, Aiviekstes 26%, Gaujas 43%, Salacas 24%, Lielupes 23%, Ventas 46%, no normas. Vidējā ūdens pietece Pļaviņu HES bija 167 m³/s, minimālā pietece 155 m³/s novērota 24. oktobrī, maksimālā pietece 183 m³/s – 31. oktobrī.

Oktobrī Latvijas upēs turpinājās mazūdens periods. Salīdzinot ar iepriekšējo mēnesi, ūdens līmeņa svārstību intervāls bija mazāks, pārsvarā tikai 4-50 cm, bet jūras ietekmētajās upju lejtecēs tas sasniedza 70-100 cm.

Augstākie ūdens līmeņi un lielākie ūdens caurplūdumi galvenokārt novēroti oktobra beigās, periodā no 29. līdz 31. oktobrim. Tikai atsevišķos upju posmos, piemēram Daugavā no Vitebskas līdz Ullai, Lielupes augštecē, Mūsā, Mēmelē un arī Kurzemes upēs – oktobra sākumā. Savukārt mēneša noteces minimums Latvijas upēs pārsvarā reģistrēts periodā no 13. līdz 26. oktobrim.

Augstākā ūdens temperatūra pārsvarā novērota periodā no 9. līdz 12. oktobrim: Latgales upēs +9...+11° C, Vidzemes upēs +9...+10° C, Zemgales un Kurzemes upēs +10...+12° C robežās. Savukārt zemākā ūdens temperatūra reģistrēta 22 - 23. oktobrī: Vidzemes upēs +3...+4° C, Latgales upēs +4...+7° C, Zemgales upēs +4...+7° C un Kurzemes upēs +6...+8° C robežās.