KLIMATA PORTĀLS

2012. gada augusta Latvijas upju režīma apskats

Nokrišņu daudzums Daugavas baseinā Latvijas teritorijā bija 68%, Aiviekstes 86%, Gaujas 81%, Lielupes 95%, Ventas 67% no normas. Daugavas ūdenīgums bija 75%, Aiviekstes 52%, Gaujas 86%, Lielupes 65%, Ventas 92%, no normas.

1.attēls. Vidējie un maksimālie caurplūdumi 2012. gada augustā

Vidējā ūdens pietece Pļaviņu HES bija 265 m3/s, maksimālā pietece 400 m3/s novērota 1.

augustā, minimālā pietece 221 m3/s - 21. augustā.

2.attēls. Ūdens līmeņu svārstības 2012. gada augustā

Augustā Latvijas upēs bija vērojamas nelielas ūdens līmeņa svārstības. Augstākā ūdens temperatūra +17...+23° C robežās novērota mēneša sākumā, savukārt zemākā +12...+17° C – augusta beigās.