KLIMATA PORTĀLS

Publicēts: 15.12.2022.
Atjaunots: 05.04.2023.

Rīgas pilsēta

Gaisa temperatūra

2022. gadā vidējā gaisa temperatūra Rīgas pilsētā bija +8,3 °C , šim gadam esot 0,5 °C siltākam par 1991.-2020. gada normu (+7,8 ºC).

Klimatiskās standarta normas periodā (1991.-2020. gads) Rīgas pilsētā vissiltākais mēnesis ir jūlijs, tā vidējā gaisa temperatūra ir +19 ºC. Savukārt visaukstākie gada mēneši ar vidējo gaisa temperatūru -2,2 ºC ir janvāris un februāris.

Visā novērojumu periodā visaugstākā reģistrētā gaisa temperatūra Rīgas pilsētas novērojumu stacijā “Rīga” ir +34.5 ºC (novērota 1885. gada 15. jūlijā). Savukārt viszemākā gaisa temperatūra (-34.9 ºC) meteoroloģisko novērojumu stacijā “Rīga” reģistrēta 1956. gada 1. februārī, līdz ar to ekstremālo gaisa temperatūru amplitūda ir 69.4 ºC.

Nokrišņu daudzums

2022. gadā kopējais nokrišņu daudzums Rīgas pilsētā bija 618,8 mm, šim gadam esot 11% sausākam par 1991.-2020. gada normu (692,1 mm).

Rīgas pilsētā gada nokrišņu daudzums klimatiskās standarta normas periodā ir vidēji 692,1 mm. Mēnešu griezumā visvairāk nokrišņu ir jūlijā (80,1 mm), bet vismazāk – martā, kad kopējais nokrišņu daudzums sasniedz vidēji 35 mm.

Salīdzinot klimatisko standarta normu (1991.-2020. gads) ar klimatiskās references periodu (1961.-1990. gads), gada vidējā gaisa temperatūra Rīgas pilsētā paaugstinājusies par 1,2 ºC, bet nokrišņu daudzums palielinājies par 0,1 mm.

Vēja ātrums un virziens

Līdzšinējās normas periodā (1991. - 2020. gads) novērojumu stacijā “Rīga” vidējais vēja ātrums ir 3,3 m/s. Vējainākie mēneši ir janvāris un decembris, to vidējais vēja ātrums ir 3,8 m/s un tas galvenokārt pūš no dienvidiem (janvārī un decembrī). Normas periodā mierīgākais vējš ir augustā, tā vidējais vēja ātrums ir 2,8 m/s. Novērojumu stacijā “Rīga” vidēji 2% gada ir bezvējš. Vējainākais gadalaiks ir ziema ar vidējo vēja ātrumu 3,7 m/s.

Vēja virzienu atkārtošanās biežums stacijā "Rīga" un ātruma sadalījums katram virzienam kalendārajos gadalaikos

Prognozētās klimata pārmaiņas

Novērtēt klimata pārmaiņu ietekmi uz cilvēku un vidi palīdz nākotnes klimata pārmaiņu scenāriji, kas sniedz ieskatu, kā turpmāk var mainīties klimatiskie apstākļi. Pašvaldību apskatos izmantoti Klimata pārmaiņu starpvaldību padomes piektajā novērtējuma ziņojumā izstrādātie siltumnīcefekta gāzu (SEG) emisijas scenāriji RCP 4.5 un RCP 8.5. Scenārijs RCP 4.5 ir SEG emisiju stabilizācijas scenārijs un raksturo vidējas klimata pārmaiņas, savukārt RCP 8.5 scenārijs ir augstu SEG emisiju scenārijs, kas raksturo nozīmīgas klimata pārmaiņas. Detalizētāks klimata pārmaiņu scenāriju apraksts ir pieejams LVĢMC ziņojumā "Klimata pārmaiņu scenāriji Latvijai".

Nākotnes prognozes liecina, ka gada vidējā gaisa temperatūra Rīgas pilsētā turpinās paaugstināties. Gadsimta beigās (2071.-2100. gads), atbilstoši vidēju klimata pārmaiņu scenārijam, gada vidējā gaisa temperatūra sasniegs +9,7 ºC, tas ir, būs par 1,9 ºC augstāka nekā 1991.-2020. gadu periodā. Savukārt nozīmīgu klimata pārmaiņu scenārija gadījumā gada vidējā gaisa temperatūra sasniegs +11,7 ºC, tas ir, būs par 3,9 ºC augstāka nekā mūsdienās.

Būtiski saruks sala dienu skaits - no vidēji 106 sala dienām 1991.-2020. gadu periodā līdz 76 dienām pie vidējām klimata pārmaiņām un līdz vidēji 50 dienām pie nozīmīgām klimata pārmaiņām 2071.-2100. gadu periodā.

Vasaras dienu skaits pieaugs - no vidēji 26 vasaras dienām 1991.-2020. gadu periodā līdz 48 dienām pie vidējām klimata pārmaiņām un līdz vidēji 69 dienām pie nozīmīgām klimata pārmaiņām 2071.-2100. gadu periodā.

Mūsdienās Rīgas pilsētā ir vidēji 2 tropiskās naktis. Pie vidējām klimata pārmaiņām gadsimta beigās prognozētas 6, savukārt pie nozīmīgām klimata pārmaiņām – vidēji 18 tropiskās naktis gadā.

Veģetācijas perioda ilgums no 210 dienām mūsdienās pieaugs līdz 227 vai 248 dienām gadsimta beigās, attiecīgi vidēju vai nozīmīgu klimata pārmaiņu gadījumā.

Rīgas pilsētā karstuma viļņu ilgums pēdējo 30 gadu laikā ir pieaudzis, savukārt aukstuma viļņu - sarucis. Prognozes līdz 21. gadsimta beigām liecina, ka abiem klimatiskajiem indeksiem tendences nemainīsies.

Tiek prognozēts, ka gada nokrišņu summa paaugstināsies, gadsimta beigās sasniedzot 730,1 mm (pieaugums par 38 mm) vai pat 745,9 mm (pieaugums par 53,8 mm), attiecīgi vidēju vai nozīmīgu klimata pārmaiņu gadījumā.

Tāpat pieaugs dienu skaits ar stipriem un ļoti stipriem nokrišņiem.

Ja vidējais sniega segas biezums klimatiskās normas periodā (1991.-2020.) ir 4,4 cm, tad līdz gadsimta beigām tas saruks līdz 2,3 cm vidēju klimata pārmaiņu gadījumā vai 1,1 cm nozīmīgu klimata pārmaiņu gadījumā.

Skaidrojumi

Sala dienas - diennaktis, kuru minimālā gaisa temperatūra ir zem 0 ºC.

Vasaras dienas - diennaktis, kuru maksimālā gaisa temperatūra pārsniedz +25 ºC.

Tropiskās naktis - diennaktis, kuru minimālā gaisa temperatūra pārsniedz +20 ºC.

Veģetācijas perioda ilgums - dienu skaits gadā starp periodiem, kad pirmo un pēdējo reizi novērota diennakts vidējā gaisa temperatūra virs +5 °C vismaz sešas dienas pēc kārtas.

Karstuma viļņu ilgums - dienu skaits gadā, kad vismaz sešas dienas pēc kārtas diennakts maksimālā gaisa temperatūra ir virs references perioda (1961.-1990. gads) 90. procentiles.

Aukstuma viļņu ilgums - dienu skaits gadā, kad vismaz sešas dienas pēc kārtas diennakts minimālā gaisa temperatūra ir zem references perioda (1961.-1990. gads) 10. procentiles.

Dienas ar stipriem nokrišņiem - dienu skaits gadā, kad diennakts nokrišņu daudzums ir virs 10 mm.

Dienas ar ļoti stipriem nokrišņiem - dienu skaits gadā, kad diennakts nokrišņu daudzums ir virs 20 mm.


Lejupielādēt grafiku datus