KLIMATA PORTĀLS
Publicēts: 21.06.2023.
Informācija sagatavota, izmantojot operatīvo novērojumu informāciju.

Gaisa temperatūras rekordi

Gaisa temperatūras rekordu rīkā ir apkopoti maksimālās un minimālās gaisa temperatūras rekordi, kas reģistrēti VSIA “Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” meteoroloģisko novērojumu tīklā ietvertajās stacijās.

Rīkā attēlotā informācija tiek atjaunota reizi dekādē.

Gaisa temperatūras rekordi

Tabulā, izvēloties dienu un parametru, var aplūkot aktuālos gaisa temperatūras rekordus, īpaši izcelti ir šajā gadā pārspētie un atkārtotie rekordi.
Diena: Parametrs:
      Jauns rekords       Atkārtots rekords       Latvijas rekords
* - Stacijā gaisa temperatūras novērojumi veikti īsāku laika periodu nekā pārējās novērojumu stacijās

Vidējā gaisa temperatūra pēdējās 3 dekādēs

Grafikā attēlots pēdējo trīs dekāžu Latvijas vidējās gaisa temperatūras salīdzinājums ar klimatisko standarta normu (1991.‑2020. gads) un dienas, kurās ir pārspēti gaisa temperatūras rekordi. Zem grafika ir apkopojums ar pēdējo trīs dekāžu gaisa temperatūras rekordu skaitu.
Interakīvā formā grafiks pieejams uz platāka ekrāna

Grafiks

Gaisa temperatūras rekordi pēdējās 3 dekādēs

Dekāde – desmit dienu periods, kurā sadalīts kalendārais mēnesis (1. dekāde – no mēneša 1. datuma līdz 10. datumam, 2. dekāde – no mēneša 11.datuma līdz 20. datumam, 3.dekāde – no mēneša 21. datuma līdz mēneša pēdējam datumam).

Klimatiskā standarta norma – klimatisko datu vidējie rādītāji, kas aprēķināti secīgu 30 gadu periodam. Šobrīd aktuālais normas periods ir no 1991. gada līdz 2020. gadam.

Procentile – vērtība, kas sadala kopu 100 vienādās daļās, lai katrā no tām būtu 1% kopas vienību. Grafikā attēlotās procentiles ir aprēķinātas, izmantojot diennakts vidējās gaisa temperatūras datus klimatiskās standarta normas periodā. Tās ataino, cik procentos gadījumu attiecīgās diennakts temperatūra normas periodā bija zemāka par procentiles vērtību, piemēram, laika posmā no 1991. gada līdz 2020. gadam 10% gadījumu noteiktajā dienā vidējā gaisa temperatūra bija zemāka par 10. procentili.