KLIMATA PORTĀLS

Saules radiācijas atlants

Sadarbībā ar Lietuvas, Igaunijas un Polijas meteoroloģiskajiem dienestiem ir izstrādāts vienots un validēts augstas kvalitātes saules radiācijas atlants Baltijas valstīm. Ar šī rīka palīdzību ir iespējams analizēt saules radiācijas intensitātes telpiskās izplatības raksturu, sezonālās iezīmes, kā arī iegūt augstas kvalitātes references vērtības par laika periodu no 1991. līdz 2014. gadam.


Atlantā iekļauti sekojoši parametri:

  • Globālā saules radiācija piezemē (W/m²) – kopējais saules radiācijas daudzums, kas sasniedz horizontālu zemes virsmu
  • Tiešā saules radiācija piezemē (W/m²) – tiešās radiācijas daudzums, kas sasniedz horizontālu zemes virsmu
  • Normalizēta tiešā saules radiācija piezemē (W/m²) – tiešās radiācijas daudzums, kas sasniedz krītošajiem saules stariem perpendikulāru virsmu

Atlants ir balstīts uz CM SAF (Satellite Application Facility on Climate Monitoring) jeb projekta Satelītu novērojumu datu pielietošanai klimata monitoringā jaunāko izstrādāto datu kopu, kas satur informāciju par dažādiem saules radiācijas parametriem, kas iegūti no satelītu novērojumu informācijas. Šīs datu kopas ietvaros pieejama informācija 5 km horizontālā izšķirtspējā, un atlanta izgatavošanai izmantoti dati ar mēneša laika soli. Saules radiācijas atlantā izmantotā datu kopa nodrošina ievērojami augstākas kvalitātes informāciju kā iepriekš izstrādātās datu kopas, kā arī validēšanas rezultātā tika noskaidrots, ka arī, salīdzinot ar Baltijas valstīm veiktiem piezemes novērojumiem, šo datu kvalitāte un atbilstība ir ļoti augsta.

Neskaidrību vai jautājumu gadījumā lūdzam rakstīt uz atlas@lvgmc.lv