KLIMATA PORTĀLS

Satelītu klimata atlants

CM SAF (Satellite Application Facility on Climate Monitoring) jeb projekts Satelītu novērojumu datu pielietošanai klimata monitoringā sniedz informāciju par dažādiem atmosfēras parametriem, kas var palīdzēt lietotājiem uzzināt ko vairāk par atmosfēras stāvokli un klimatiskajiem apstākļiem. Klimata atlants satur informāciju par dažādiem CM SAF parametriem, kas vizualizēti karšu veidā.

Klimata atlants ir rīks, kas paredzēts klimata datu kopu vizualizācijai virs Eiropas un Latvijas, turklāt tas ietver arī vadlīnijas darbam ar satelītu novērojumiem klimatoloģijā.

Atlantā iekļauti sekojoši parametri:

 • Kopējais mākoņu daudzums (%)
 • Mākoņu optiskais biezums
 • Mākoņu fāze – ūdens mākoņu daudzums (%), ledus un ūdens pilienu daudzums mākoņos (kg/m2)
 • Mākoņu virsmas raksturlielumi – mākoņu virsmas temperatūra (K), augstums (m) un spiediens (hPa)
 • Zemes virsmas albedo (%)
 • Dienas gaismas intensitāte (kLux)
 • Globālā Saules radiācija piezemē (W/m2)
 • Tiešā Saules radiācija piezemē (W/m2)

Atlants sniedz informāciju par:

 • Meteoroloģisko parametru klimatisko raksturojumu virs Eiropas un Latvijas
 • Satelītu novērojumu datu kopām, kas ir piemērotas klimata pētījumiem
 • Satelītu novērojumu stiprajām pusēm un trūkumiem pielietojumam klimata jomā
 • Metodiku un vadlīnijām darbam ar satelītu novērojumu informāciju

Šis rīks ir izmantojams CM SAF sniegtās informācijas piemēru vizualizācijai, savukārt pieejamās detalizētās instrukcijas sniedz vadlīnijas lietotājiem sava atlanta izveidei.

Plašāka informācija un atlanta izstrādes instrukcijas pieejamas šeit. Neskaidrību vai jautājumu gadījumā lūdzam rakstīt uz atlas@lvgmc.lv.